ul. Płocka 11, Nowa Góra, 09-440 Staroźreby 24 261 81 89 lub 502 497 934 kontakt@parafiagora.pl
Parafia Góra. Cmentarz: regał na znicze (po montażu)

Cmentarz – regał na znicze

Na cmentarzu wykonano regał na znicze, przeznaczony dla osób odwiedzających groby bliskich. Zamiast wyrzucać niepotrzebne, ale nie uszkodzone osłony na znicze do pojemników na odpady, można pozostawić je na regale, aby ktoś inny mógł z nich ponownie skorzystać.

Umożliwia to wielokrotne używanie nieuszkodzonych i kompletnych osłon na znicze oraz przyczynia się do zmniejszenia ich ilości w pojemnikach na odpady. Zachęcamy do działań proekologicznych ukierunkowanych na ograniczanie ilości odpadów, w szczególności tworzyw sztucznych.

Za wykonanie i montaż własnym sumptem składamy "Bóg zapłać" panu Zbigniewowi i współpracownikom.

Przypominamy dysponentom grobów o obowiązku ich rejestracji.


Za wszystkich zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu módlmy się:

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Galeria zdjęć

wstecz