25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Kościół katolicki w Polsce ogłosił 30 kwietnia 2018 r. Dekret ogólny o ochronie danych osobowych, dzięki któremu nastąpiło ujednolicenie zasad stosowania przepisów, które istnieją w Kościele przynajmniej od kilkudziesięciu lat, a dotyczą ochrony danych osobowych.

 

W TROSCE O OCHRONĘ NASZYCH DANYCH OSOBOWYCH, NA SPOTKANIE W KANCELARII PROSIMY OCZEKIWAĆ W SALI SPOTKAŃ, A NIE W KORYTARZU!

 

ADMINISTRACJA DANYMI OSOBOWYMI

Administratorem danych osobowych jest Parafia św. Jakuba w Górze. Na administratorze spoczywa obowiązek czuwania nad prawidłowym zachowaniem odpowiednich przepisów prawa kanonicznego oraz koordynacji działalności ewentualnych współpracowników. Administrator ma dbać o zachowanie standardów przetwarzania danych, a w szczególności dbać o ich staranne gromadzenie, zabezpieczenie i przetwarzanie.

Administrator powinien również niezwłocznie uaktualniać dane na zgodny z prawem wniosek osoby zainteresowanej. W odniesieniu do danych zawartych w parafialnych księgach metrykalnych może jednak dokonywać zmian wyłącznie za zgodą biskupa miejsca. Administrator musi dbać o takie przechowywanie i przetwarzane danych, aby zapewnić im odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

 

ODBIÓR DOKUMENTÓW

W związku z wprowadzeniem powyższego prawa prosimy, aby wszelkie dokumenty (akty chrztów, bierzmowania, małżeństwa, zaświadczenia dla chrzestnych itp.) odbierać w kancelarii osobiście, ewentualnie poprzez osobę upoważnioną pisemnie (z wyjątkiem zaświadczeń dla chrzestnych – tutaj konieczna jest osobista obecność). Tutaj podany jest wzór pełnomocnictwa.

 

STRONA INTERNETOWA

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na niniejszej stronie internetowej parafii umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.

Informujemy, że każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia. W tym celu prosimy o kontakt z Proboszczem (zakładka "Kontakt").