ul. Płocka 11, Nowa Góra, 09-440 Staroźreby 24 261 81 89 lub 502 497 934 kontakt@parafiagora.pl

Protokół badania instalacji elektrycznej kościoła

W kościele przeprowadzono badanie instalacji elektrycznej (obowiązkowo co 5 lat):

  • skuteczność samoczynnego wyłączania zasilania i ochrony przeciwporażeniowej;
  • pomiary rezystancji izolacji w obwodach instalacji elektrycznej;
  • pomiar oporności instalacji uziemienia ochronnego/odgromowego;
  • działanie wyłączników przeciwpożarowych.

Wyniki wszystkich badań: pozytywne.

Więcej informacji o działaniach gospodarczych parafii w dziale Inwestycje.

Galeria zdjęć

wstecz