Według Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Art. 3) zabytkiem jest nieruchomość lub rzecz ruchoma, albo archeologiczne stanowisko lub znalezisko, ich części lub zespoły rzeczy, które są dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowią świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, a których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na swoją wartość artystyczną, naukową lub historyczną.

 

Zabytek to w praktyce każdy obiekt dziedzictwa kultury materialnej. Obiekty takie mogą być wpisane do rejestru zabytków prowadzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Międzynarodowym znakiem rozpoznawczym zabytków mającym je chronić (zwłaszcza w czasie konfliktów zbrojnych) jest tarcza skierowana ostrzem w dół, podzielona wzdłuż przekątnych na cztery pola, dwa błękitne i po bokach dwa białe. Tarczy towarzyszy napis: "Zabytek chroniony prawem". Autorem tego znaku jest Polak Jan Zachwatowicz.

Kościół parafialny św. Jakuba Apostoła w Górze ma przywilej posiadania takiego znaku. Świątynia jest bowiem jednym z najbardziej interesujących zabytków architektury drewnianej na terenie Mazowsza. Znajduje się na szlakach:

Ponadto niezaprzeczalnym walorem kościoła, sprzyjającym jego nawiedzeniu, jest bardzo dogodne położenie (tuż przy drodze krajowej nr 10).