Według Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Art. 3) zabytkiem jest nieruchomość lub rzecz ruchoma, albo archeologiczne stanowisko lub znalezisko, ich części lub zespoły rzeczy, które są dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowią świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, a których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na swoją wartość artystyczną, naukową lub historyczną.

 

Zabytek to w praktyce każdy obiekt dziedzictwa kultury materialnej. Obiekty takie mogą być wpisane do rejestru zabytków prowadzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Międzynarodowym znakiem rozpoznawczym zabytków mającym je chronić (zwłaszcza w czasie konfliktów zbrojnych) jest tarcza skierowana ostrzem w dół, podzielona wzdłuż przekątnych na cztery pola, dwa błękitne i po bokach dwa białe. Tarczy towarzyszy napis: "Zabytek chroniony prawem". Autorem tego znaku jest Polak Jan Zachwatowicz.

Kościół parafialny św. Jakuba Apostoła w Górze ma przywilej posiadania takiego znaku. Świątynia jest bowiem jednym z najbardziej interesujących zabytków architektury drewnianej na terenie Mazowsza. Znajduje się na szlakach:

Ponadto niezaprzeczalnym walorem kościoła, sprzyjającym jego nawiedzeniu, jest bardzo dogodne położenie (tuż przy drodze krajowej nr 10).


Oprócz zabytkowego kościoła, dzwonnicy i cmentarza przykościelnego, parafia posiada również zabytkowe obiekty ruchome. Stanowią one wyposażenie kościoła parafialnego w Górze (decyzja z 27.08.1970 r. w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków). Są to m.in. następujące obiekty (CZĘŚĆ Z NICH JEST ZDEPONOWANA W MUZEUM):

 • Chrzcielnica rokokowa, z poł. XVIII w., drewniana, wys. 100 cm;
 • Feretron rokokowy z ok. poł. XVIII w. z obrazem Matki Bożej Różańcowej, drewniany, z rzeźbioną rama z motywem taśm i liści akantu, wys. 135 cm, szer. 100 cm;
 • Feretron barokowy z poł. XVIII w. z obrazem Serca Jezusowego, drewniany, wys. 137 cm, szer. 87 cm;
 • Kapa biała barokowa z XVIII w.;
 • Krycyfiks barokowy z XVIII w., drewniany, wys. 119 cm;
 • Monstrancja barokowa z 1689 r., srebrna, złocona, wys. 58 cm – na ramionach figurki aniołków trzymających krzyże; stopa trybowana w motywach muszli; w zwieńczeniu na wysmukłym krzyżu figurka Chrystusa; u spodu podstawy umieszczono napis: "Marceli Strzeszewski ofiarował do GURI AD 1689";
 • Ołtarz główny barokowy z XVIII w., drewniany, wys. 5 m, szer. 11 m;
 • Ołtarz boczny lewy barokowy z I poł. XVIII w., drewniany, wys. 440 cm, szer. 180 cm;
 • Ołtarz boczny prawy barokowy z XVIII w., drewniany, wys. 440 cm, szer. 180 cm;
 • Ołtarz boczny w kaplicy św. Józefa, barokowy z XVIII w., drewniany, wys. 350 cm, szer. 170 cm;
 • Relikwiarz regencyjny (z cząstką drzewa Krzyża) z pocz. XVIII w., srebrny, złocony, wys. 26 cm – przywieziony z Rzymu w 1750 r. przez Rozalię Szabłowską z domu Krasińską kolatorkę kościoła i właścicielkę Góry.