ul. Płocka 11, Nowa Góra, 09-440 Staroźreby 24 261 81 89 lub 502 497 934 kontakt@parafiagora.pl

Renowacja kaplicy św. Józefa – II etap

Drugi etap prac renowacyjnych polichromii kaplicy św. Józefa przewiduje renowację ścian: wschodniej i zachodniej, ościeżnicy oraz drzwi. Na prace przy zabytku przyznano częściową dotację z Urzędu Ochrony Zabytków.

15 lipca 2024 r. podpisano umowę o udzielenie dotacji celowej.

więcej

Kaplica św. Józefa – co warto o niej wiedzieć?

Od strony północnej (po stronie dzwonnicy) do kościoła przylega wydłużona kaplica boczna świętego Józefa. Kaplica posiada 2 wejścia: z wnętrza kościoła (przez ażurowy portal) oraz z zewnątrz.

Wnętrze zdobi rzadko spotykana i wyjątkowo rozbudowana polichromia ścienna: 30 scen biblijnych (14 ze Starego Testamentu i 16 z Nowego Testamentu).

więcej

Renowacja dachu domu parafialnego

Zgodnie z zaleceniami okresowej kontroli stanu technicznego przydatności do użytkowania obiektu (protokół nr 202107023-02, poz. 6.2.1.1.) dokonano renowacji dachu domu parafialnego, zapewniając bezpieczne funkcjonowanie przez kolejne lata.

Św. Jakubie Apostole, patronie kościoła i parafii – módl się za nami!

Wyniki IV Diecezjalnego Konkursu na Dywan Kwiatowy

Bardzo serdecznie dziękujemy za wszystkie zgłoszenia do IV Diecezjalnego Konkursu na Dywan Kwiatowy, ułożony z okazji uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w 2024 r. Gratulujemy księżom proboszczom oraz wszystkim parafianom zaangażowanym w dzieło układania dywanów na większą chwałę Boga.

więcej

Przygotowanie do Sakramentów 2024/2025

Zapraszamy Rodziców kandydatów do Pierwszej Komunii świętej oraz do Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu świętego, by w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2024 r. włącznie złożyli osobiście do kancelarii (w czasie pracy kancelarii) wypełnioną deklarację zgłoszeniową. 

Deklaracje do pobrania znajdują się w załącznikach.

Pliki do pobrania

"Stanowczy sprzeciw wobec działań MEN"

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym tekstem Oświadczenia Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych, którzy obradowali w dniach 21-23 maja br. w Stegnie. Obrady prowadził bp Wojciech Osial, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.

więcej

Boże Ciało A.D. 2024 – podziękowanie

W Roku Pańskim 2024 obchodzonym pod hasłem "Uczestniczę we wspólnocie Kościoła" dziękujemy za przyczynienie się do pięknego przeżycia uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w czwartek 30 maja.

więcej

Spotkania dla narzeczonych

Spotkania dla narzeczonych to obowiązkowa forma bezpośredniego przygotowania kandydatów do zawarcia sakramentu małżeństwa w diecezji płockiej: 4 spotkania po 2 godziny w odstępie tygodniowym + 2 indywidualne wizyty pary u doradcy życia rodzinnego. Odbywają się w dekanatach lub w CPP Metanoia.

więcej

Informacja o działalności Zespołu Caritas

"Powinno się być dobrym jak chleb; powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny" (św. brat Albert Chmielowski)

więcej

Prace poszukiwawcze polskiego kawalerzysty

W dniach 26-30 września 2022 r. na terenie naszej parafii pracownicy Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN przeprowadzili prace poszukiwawcze szczątków polskiego kawalerzysty Franciszka Michalskiego, zamordowanego przez bolszewików w sierpniu 1920 r.

więcej

Ks. Stanisław Osiecki – nasz Proboszcz przez ponad pół wieku

W latach 1819-1873 funkcję proboszcza naszej parafii pełni ks. Stanisław Osiecki – budowniczy obecnego kościoła (1839) i założyciel cmentarza (1840). Zajrzyjmy do nielicznych archiwaliów o kapłanie, który służył nam ponad pół wieku. Częściowo znamy go już z protokołów wizytacyjnych w cyklu "Z dziejów parafii".

więcej

Informacja

o wspieraniu przez Gminę Staroźreby najstarszego czynnego zabytku na jej terenie

(w związku z zainteresowaniem Parafian tą sprawą).

więcej

Informacja w sprawie użyczenia części gruntów parafialnych

W życiu naszej wspólnoty parafialnej zaszły wydarzenia, zogniskowane wokół parafialnych gruntów. Wydarzenia te w dużej mierze sprowadzają się do perfidnego obwiniania Proboszcza Parafii Góra o dążenie do "likwidacji" (lub "niszczenia" czy też "zabierania") boiska.

więcej