Parafia Góra. Cmentarz: szafka pomiarowo-licznikowa i szafka bezpiecznikowa

Cmentarz – przyłączenie do sieci elektroenergetycznej

Na cmentarzu wykonano przyłącze kablowe ziemne zakończone układem pomiarowym:

  1. szafka pomiarowo-licznikowa z licznikiem do odczytu energii,
  2. szafka bezpiecznikowa do korzystania z energii, obwód siłowy, gniazdka i przyłącze zasilające monitoring. 

Z przyłącza można korzystać podczas prac na cmentarzu.

więcej

PRO MEMORIA

dotyczące posług religijnych udzielanych wiernym z Kościołów i Wspólnot kościelnych niemających pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim.

więcej

Z dziejów parafii Góra (odcinek 3)

Tym razem serdecznie zapraszamy Państwa do lektury wybranych fragmentów artykułu ks. Tadeusza Żebrowskiego, "Górski Jan herbu Bogoria archidiakon Płocki (ok. 1540-1610), jego przodkowie i rodzina" (w cytowaniu pominięto przypisy). Tekst na prawach cytatu.

Galeria zdjęć

więcej

Święto Ofiarowania Pańskiego – czwartek, 2 lutego 2023 r.

Zapraszamy do udziału w świętowaniu Ofiarowania Pańskiego (Matki Boskiej Gromnicznej) w czwartek 2 lutego 2023 r.

Modlimy się na Mszach świętych o godz. 9:00 i 17:00. Przed Mszami świętymi możliwość sakramentu pokuty.

Ponieważ w tym dniu obchodzimy Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, zachęcamy do wsparcia dobrowolną ofiarą zakonów klauzurowych.

więcej

Opracowanie na temat polichromii z XX w. w kaplicy św. Józefa

Z pomocą pana Marcina ukazało się opracowanie na temat polichromii ściennych i stropowych z XX w. w kaplicy św. Józefa w kościele parafii Góra w Nowej Górze. Celem opracowania jest podjęcie prac konserwatorskich dla przywrócenia walorów artystycznych i użytkowych obiektu.

Okres zwykły w liturgii

Okres zwykły, który rozpoczęliśmy, tworzy jakby codzienność roku liturgicznego, w której najważniejsze jest właściwe celebrowanie misterium Chrystusa w każdą niedzielę. Okres ten jest naznaczony zieloną barwą szat liturgicznych, symbolizujących życie i nadzieję:

więcej

Uroczystość Objawienia Pańskiego A. D. 2023

Zapraszamy do świętowania uroczystość Objawienia Pańskiego (tzw. Trzech Króli) w piątek 6 stycznia 2023 r. i do przyjęcia Jezusa Eucharystycznego w naszym kościele. Z racji na rangę uroczystości nie obowiązuje w tym dniu wstrzemięźliwość pokarmowa.

więcej

Papież Benedykt XVI (1927-2022) – biogram i testament duchowy

W sobotę 31 grudnia 2022 r. zmarł Joseph Ratzinger, papież senior Benedykt XVI. Był 265. Następcą Świętego Piotra od 19.04.2005 r. do 28.02.2013 r. Ostatnie lata spędził w klasztorze Mater Ecclesiae na terenie Watykanu.

Za śp. emerytowanego Biskupa Rzymu Benedykta XVI ofiarowujemy Mszę świętą w kościele parafialnym w Górze w niedzielę 1 stycznia 2023 r. o godz. 9:00.

więcej

Wieczna lampa na baterie

"Przed tabernakulum, w którym jest przechowywana Najświętsza Eucharystia, powinna stale świecić się specjalna lampa, oznaczająca obecność Chrystusa i wyrażająca cześć dla Niego" (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 940).

więcej

Świąteczna paczka – podziękowanie

W niedzielę 18 grudnia 2022 r. odbyła się zbiórka "Świąteczna Paczka". Wykonano i podarowano 33 paczki dla osób, które potrzebują wsparcia. "Bóg zapłać" za koordynację inicjatywy parafialnemu Zespołowi Charytatywnemu.

więcej

Ogrzewanie kościoła – informacja

Nasza świątynia jest ogrzewana elektrycznie. Wobec kosztów energii, wraz z Parafialną Radą Gospodarczą ustalono:

  • ofiary składane na tacę w pierwsze niedziele miesięcy zimowych przeznaczamy na cele grzewcze;
  • w dni powszednie, jeśli pogoda będzie wymagać włączonego ogrzewania, wiernych prosimy o zajmowanie tylko pierwszych ławek (przy ambonie i przy konfesjonale).
więcej

Informacja dla mediów

Szanowni Państwo!

Serdecznie dziękujemy za Państwa zainteresowanie działaniami duszpasterskimi i gospodarczymi parafii Góra. W naszej parafii dzieje się dużo dobrego w obu wyżej wymienionych obszarach. Jeśli chcielibyście Państwo pomóc w zwiększeniu chwały Bożej oraz pożytku ludzi, to prosimy o odczytanie następującej informacji:

więcej

II Diecezjalny konkurs recytatorski "Radość miłości"

Wydział ds. Rodzin i Wydział Katechetyczny Kurii Płockiej, Sanktuarium Diecezjalne św. Antoniego z Padwy oraz Bractwo św. Antoniego w Ratowie i Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej zapraszają do udziału w II Diecezjalnym konkursie recytatorskim "«Radość miłości» w rodzinie w czasie Bożego Narodzenia".

więcej

XXIII Dzień modlitwy i pomocy Kościołowi na Wschodzie – 04.12.2022

W II Niedzielę Adwentu obchodzony jest Dzień modlitwy i pomocy Kościołowi na Wschodzie

Celem tego dnia jest duchowe i materialne wsparcie Kościoła katolickiego w krajach Europy Wschodniej i Azji Środkowej, czyli na Białorusi, Litwie, Łotwie i Estonii, na Ukrainie w Mołdawii, Rosji, Armenii, Azerbejdżanie, Gruzji, Kazachstanie oraz w Tadżykistanie, Kirgizji i Uzbekistanie.

więcej

Adwent – początek roku liturgicznego

W niedzielę 27 listopada zaczynamy Adwent i nowy rok liturgiczny, przeżywany pod hasłem WIERZĘ W KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY. O temacie roku przypomina nam baner przed wejściem świątyni.

Galeria zdjęć

więcej

Film "Prorok"

Zachęcamy do zainteresowania się filmem "Prorok". To film fabularny o Kardynale Wyszyńskim – prymasie Polski, który po trzech latach internowania przez władze komunistyczne ponownie staje na czele Kościoła w Polsce.

więcej
Parafia Góra. Drzwi główne światyni (nowe)

Drzwi główne świątyni

W ramach prac renowacyjnych naszej świątyni, zostały zamontowane drzwi główne wraz z ościeżnicą. Trwają działania wykończeniowe oraz modyfikacja platformy (stopnia) dostępu do nawy głównej.

"Bóg zapłać" wszystkim dobroczyńcom, wspierającym nasze wspólne dobro.

Galeria zdjęć

więcej

Męskie Koło Żywego Różańca – inauguracja

W roku beatyfikacji Pauliny Jaricot, założycielki Żywego Różańca, dziękujemy Panom za włączenie się w męskie Koło Żywego Różańca pod patronatem św. Józefa. Modlitwę zaczynamy od 27 listopada 2022 r. (I Niedziela Adwentu). Poniżej informacje i harmonogram.

Galeria zdjęć

więcej

Prace na cmentarzu – krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa

Na wykonanej wcześniej kotwie fundamentowej (głębokość wykopu 1,5 m) ustawiono krzyż (wysokość 6 m). Na krzyżu umieszczono stylizowany wizerunek Pana Jezusa (wysokość 1,75 m) oraz tabliczkę ze zdaniem Ewangelii wg św. Jana: "Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie" (J 11,25). A. D. 2022.

więcej