„Paweł [...] znalazł jakichś uczniów. Zapytał ich: «Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy przyjęliście wiarę?» A oni do niego: «Nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty» […]. A kiedy Paweł włożył na nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich. Mówili też językami i prorokowali” (Dz 19, 1-2.6).

Bierzmowanie dorosłych: https://nowaewangelizacja.com.pl/nasza-aktywnosc/bierzmowanie-doroslych/

KATECHEZA PARAFIALNA PRZED BIERZMOWANIEM

We właściwym przygotowaniu do Bierzmowania pomaga nam Instrukcja 43. Synodu Diecezji Płockiej.

W skrócie

Jezus przed swym publicznym wystąpieniem został „namaszczony” Duchem Świętym (słowo „Chrystus” oznacza właśnie „namaszczony”). Podobnie Kościół Chrystusowy, zrodzony na krzyżu, otrzymał w dniu Zesłania Ducha Świętego „Moc z wysokości”. Każdy ochrzczony otrzymuje w sakramencie bierzmowania siedem darów Ducha Świętego (mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność, bojaźń boża) oraz zostaje powołany do odpowiedzialności za Kościół i za innych ludzi. Jest powołany do apostolstwa i odważnego wyznawania Chrystusa swoim życiem. Dlatego bierzmowanie nazywane jest sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. Ten sakrament udzielany jest zwykle przez biskupa, który może także oddelegować do szafowania bierzmowaniem dowolnego prezbitera.


KROK PO KROKU

Krok 1

Pierwsze przygotowanie do sakramentu stanowi szkolna katecheza czyli udział w lekcjach religii.

 

Krok 2

Najważniejszy etap przygotowania stanowi obowiązkowa katecheza parafialna. Obejmuje ona

  • celebracje liturgiczne,
  • udział w nabożeństwach pierwszopiątkowych połączonych z możliwością sakramentu pokuty
  • oraz spotkania formacyjne w małej grupie.

Wszystkie formy aktywności należy dokumentować w Przewodniku bierzmowanych. KAŻDY KANDYDAT OTRZYMUJE HARMONOGRAM OBOWIĄZKOWYCH AKTYWNOŚCI. EWENTUALNE NIEOBECNOŚCI WYMAGAJĄ PISEMNEGO USPRAWIEDLIWIENIA RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW.

 

Krok 3

Istotne w drodze do dojrzałości chrześcijańskiej jest aktywne życie sakramentalne. Byłoby dobrze podjąć postanowienie o regularnej spowiedzi i częstym oraz pełnym uczestnictwie we Mszy świętej, czyli przyjmowaniu Komunii Świętej.

 

Krok 4

Zakończenie procesu przygotowania powinno być zwieńczone rozmową kwalifikacyjną z kandydatem, w celu potwierdzenia właściwego stopnia znajomości prawd wiary i moralności. Najpóźniej podczas tej rozmowy należy dostarczyć następujące dokumenty:

  • świadectwo (metryka) chrztu (jeśli chrzest odbył się w innej parafii);
  • uzupełniony Przewodnik bierzmowanych,
  • pisemna prośba do biskupa o udzielenie bierzmowania, w której podaje się

           - motywy przystąpienia do bierzmowania;

           - uzasadnienie wyboru patrona.

 

Krok 5

Kandydaci winni zadbać o wybór odpowiednich świadków. Zaleca się, by byli nimi rodzice lub chrzestni, ewentualnie dorosłe rodzeństwo, a więc osoby uczestniczące w przekazywaniu wiary.


Często zadawane pytania:

W jakim wieku można przyjąć bierzmowanie?

Do czego potrzebne jest bierzmowanie?

Kto może być świadkiem bierzmowania?

Gdyby ktoś w ciągu swego życia nie przystąpił do bierzmowania i znalazł się w niebezpieczeństwie śmierci, czy wtedy jego bliscy powinni wzywać biskupa?

Niekiedy bierzmowania nie udzielają biskupi, lecz księża. Z czego to wynika?