Za zgodą pana Łukasza z hello Drone prezentujemy widok naszego kościoła z Góry z góry oraz model 3D naszej świątyni.