W TROSCE O OCHRONĘ NASZYCH DANYCH OSOBOWYCH, NA SPOTKANIE W KANCELARII PROSIMY OCZEKIWAĆ W SALI SPOTKAŃ, A NIE W KORYTARZU!

 

CZAS PRACY KANCELARII

 • W typowych sprawach formalnych zapraszamy do kancelarii w dni powszednie po Mszach świętych. Prosimy sprawdzić harmonogram intencji mszalnych, bo czasem jest dodatkowa Msza św. o godz. 17:30, a wówczas kancelaria jest dostępna dopiero od ok. godz. 18:00.
 • PONIEDZIAŁEK jest dniem formacji wewnętrznej (kancelaria NIE zaprasza) i prosimy to uszanować (XLIII Synod Diecezji Płockiej).
 • W sprawach nagłych (np. sakrament chorych, formalności związane z pogrzebem katolickim) proponujemy skorzystać z parafialnego numeru telefonu: ​ 502 497 934;
 • W sprawach duchowych, teologicznych i filozoficznych duszpasterz parafii służy pomocą w miarę swych możliwości.
 • Narzeczeni na przeprowadzenie rozmowy według protokołu rozmowy kanoniczno-duszpasterskiej z narzeczonymi powinni umówić się w jakimś dogodnym terminie, jednak poza typowymi godzinami pracy kancelarii.

 

FUNKCJE KANCELARII

Kancelaria parafialna pełni potrójną funkcję:

 1. jest miejscem kontaktów duszpasterskich proboszcza z parafianami;
 2. jest miejscem, w którym gromadzi się dokumenty, dotyczące parafii jako osoby prawnej;
 3. jest miejscem, w którym wykonuje się czynności, wynikające z aktualnych potrzeb kultowych i administracyjnych parafii.

Prosimy, aby wszelkie dokumenty (akty chrztów, bierzmowania, małżeństwa, zaświadczenia dla chrzestnych itp.) odbierać osobiście (dla niepełnoletnich czynią to ich rodzice lub prawni opiekunowie), ewentualnie poprzez osobę upoważnioną pisemnie (z wyjątkiem zaświadczeń dla chrzestnych – tutaj konieczna jest osobista obecność). W załączniku podany jest wzór pełnomocnictwa.

 

USYTUOWANIE KANCELARII

Na kancelarię parafialną jest przeznaczone specjalne, oddzielne pomieszczenie, do którego jest łatwy dostęp. Po wejściu głównym wejściem do domu parafialnego (plebanii) należy skręcić w lewo (na wprost zaś znajduje się łazienka). Natomiast po prawej stronie, w sali spotkań można czekając na przyjęcie usiąść przy stole i przejrzeć wartościową lekturę.

Kancelaria parafialna jako miejsce użyteczności publicznej jest objęta monitoringiem agencji ochrony.

 

KSIĘGI METRYKALNE

Z chwilą recepcji w Polsce w 1577 r. prawa Soboru Trydenckiego zjawiły się na plebaniach kancelarie, rejestrujące w księgach działalność administracyjno-duszpasterską plebanów i wikariuszy. Zaczęto prowadzić księgi metrykalne. Tak nazywa są 3 rodzaje ksiąg:

 • ochrzczonych (Libri baptisatorum);
 • zaślubionych (Libri copulatorum);
 • zmarłych (Libri mortuorum).

W kancelarii parafii w Górze są przechowywane księgi metrykalne od 1928 r. (zasadniczo brakuje roczników wojennych), natomiast starsze księgi znajdują się w depozycie w Archiwum Diecezjalnym w Płocku. Do wszystkich ksiąg metrykalnych są sporządzone rocznikowe indeksy alfabetyczne według nazwisk.

Wszelkie wpisy do ksiąg metrykalnych są dokonywane na podstawie pisemnych dokumentów (np. USC, Sądu Biskupiego lub zawiadomienia od innego proboszcza o bierzmowaniu bądź też małżeństwie).

 

KSIĘGI DUSZPASTERSKIE

Oprócz 3 rodzajów ksiąg metrykalnych, w kancelarii znajdują się tzw. księgi duszpasterskie. Są to księgi:

 1. protokołów przedślubnych (rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi);
 2. spis parafian (w kartotekowej formie wykazu);
 3. ogłoszeń parafialnych;
 4. intencji mszalnych;
 5. kronika parafialna;
 6. chorych.

 

INNE KSIĘGI

Zgodnie z prawem partykularnym i zwyczajowym, w kancelarii są też prowadzone inne księgi:

 1. bierzmowanych;
 2. katechumenów (Pierwszej Komunii Świętej i Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu św.);
 3. korespondencji;
 4. cmentarna;
 5. zapowiedzi przedślubnych;
 6. kasowa;
 7. trzeźwości;
 8. ofiarodawców;
 9. protokołów z posiedzeń gremiów parafialnych.