"Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce” (J 10,11).

Sakrament kapłaństwa należy (obok sakramentu małżeństwa) do grupy sakramentów w służbie komunii (czyli wspólnoty). Jest zatem nastawiony na zbawienie innych ludzi; opiera się na służbie bliźnim, dzięki czemu przyczynia się również do zbawienia osobistego.

Sakrament kapłaństwa nazywany jest także sakramentem święceń (łac. ordinatio). Obejmuje 3 stopnie:

 1. episkopat (biskupstwo);
 2. prezbiterat (kapłaństwo);
 3. diakonat.

Przy czym pojęciem „kapłan” nazywa się biskupów i prezbiterów, a nie diakonów. Zadaniem diakona jest z kolei służba i pomoc kapłanom. Święcenia biskupie są natomiast pełnią sakramentu święceń.

Włączenie do stanu kapłaństwa dokonuje się na mocy obrzędu konsekracji. W nim Chrystus udziela władzy kapłańskiej i łaski do jej godnego sprawowania. Znakiem konsekracji jest włożenie rąk przez biskupa i modlitwa konsekracyjna nad kandydatem.

Kapłaństwo ma charakter służebny. Jest skierowane zarówno ku Chrystusowi, jak i ku ludziom: kapłaństwo urzędowe reprezentuje Chrystusa wobec zgromadzenia wiernych, jednocześnie reprezentując zgromadzenie wiernych wobec Boga, gdy zanosi do Niego modlitwę całego Kościoła oraz składa ofiarę eucharystyczną.

Władza kapłańska jest jednym z narzędzi, przy pomocy których Chrystus ciągle buduje i prowadzi swój Kościół. W tym sakramencie Pan Jeus upoważnia kapłana do sprawowania Mszy świętej, udzielania sakramentów, głoszenia słowa Bożego oraz pracy nad uświęceniem i zbawianiem człowieka pojedynczo i we wspólnocie.


"Pójdź za Mną" (Mt 9,9)

Kapłanem może zostać ochrzczony mężczyzna, który ma ukończone 25 lat, odbył formację intelektualną, duchową i moralną w ramach Wyższego Seminarium Duchownego oraz został dopuszczony do święceń przez przełożonych. W diecezji płockiej Wyższe Seminarium Duchowne znajduje się w Płocku, przy ul. Abpa Nowowiejskiego 2.

Modlimy się o nowe i dobre powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, w intencji kapłanów i sióstr zakonnych pochodzących z parafii oraz za kapłanów pracujących dawniej i obecnie w naszej parafii. Szczególny czas takiej modlitwy to:

 • Wielki Czwartek każdego roku;
 • pierwsze czwartki miesiąca;
 • Tydzień Modlitw o Powołania Kapłańskie, Zakonne i Misyjne, przypadający po IV Niedzieli Wielkanocnej.

Modlitwa Benedykta XVI w intencji powołań

Ojcze, spraw, by wśród chrześcijan rozkwitały liczne i święte powołania kapłańskie,

które będą podtrzymywały żywą wiarę i  strzegły wdzięczną pamięć o  Twoim Synu Jezusie poprzez głoszenie Jego słowa i sprawowanie Sakramentów, za pomocą których nieustannie odnawiasz Twoich wiernych.

Daj nam świętych szafarzy Twojego ołtarza, którzy będą mądrymi i żarliwymi stróżami Eucharystii, Sakramentu najwyższego daru Chrystusa dla zbawienia świata.

Powołuj sługi Twego miłosierdzia, którzy poprzez sakrament Pojednania będą rozszerzać radość Twojego przebaczenia.

Spraw, Panie, by Kościół przyjmował z radością liczne natchnienia Ducha Twojego Syna i posłuszny Jego wskazaniom troszczył się o powołanie kapłańskie i do życia konsekrowanego.

Wspieraj Biskupów, kapłanów i diakonów, osoby konsekrowane i wszystkich ochrzczonych w Chrystusie, aby wiernie wypełniali swoje posłannictwo w służbie Ewangelii.

Prosimy o to przez Chrystusa naszego Pana. Amen.


Kapłani pochodzący z parafii Góra

 • (+) ks. Marceli Przedpełski, kapłan diecezji płockiej, ur. w 1871 r. w Zdziarze Małym. Proboszcz m.in. parafii Orszymowo i Klukowo, gdzie zmarł w 1947 r.
 • (+) ks. Świerkocki, ur. w Zdziarze Małym.
 • (+) ks. Leon Julian Mossakowski, kapłan diecezji płockiej, ur. 10.04.1879 r. w Brudzynie, syn Antoniego i Leokadii z Gościckich, wyświęcony w 1902 r. Od 1935 r. proboszcz parafii Zyck Polski, zamęczony w Działdowie w 1941 r.
 • ks. Waldemar Michał Karwowski, kapłan diecezji płockiej, wyświęcony w 1972 r.
 • ks. Sławomir Andrzej Stefański, kapłan diecezji płockiej, wyświęcony w 1991 r.
 • ks. Jarosław Kopeć, kapłan archidiecezji warszawskiej, wyświęcony w 2020 r.

 

Siostry zakonne pochodzące z parafii Góra

 • (+) s. Waleria Fiutkowska z Góry (1902-1995), imię zakonne: Celina, urszulanka Unii Rzymskiej (szarytka): część 1, część 2
 • (+) s. Bronisława Szcześniak ze Zdziara Lasu, imię zakonne: Walentyna, pasjonistka
 • (+) s. Helena Bartołd z Krawięczyna, imię zakonne: Wenanta, pasjonistka

Apostolat Margaretka

Jest to ruch osób modlących za kapłanów, który powstał w Kanadzie w 1981 roku. Jego podstawową komórką jest tzw. margaretka. Jest to grupa modlitewna w intencji konkretnego kapłana, która swą nazwę zaczerpnęła od nazwy kwiatu. Siedem płatków reprezentuje siedem osób, które zobowiązały się do modlitwy za wybranego księdza, każda w jednym dniu tygodnia. Więcej na www.apostolatmargaretka.pl.

 

7 kroków do utworzenia margaretki

 1. Wybierz kapłana. Zdecyduj za którego kapłana chcesz się modlić, np. za ks. proboszcza.
 2. Zamów materiały (blankiety). W komplecie jest 8 sztuk: 7 dla modlących się osób oraz jeden, który otrzyma ksiądz. Blankiety można zamówić telefonicznie lub mailowo w biurze Apostolatu. Tel. 506 653 823; biuro@apostolatmargaretka.pl. MATERIAŁY TAKIE SĄ TEŻ DOSTĘPNE U DUSZPASTERZA PARAFII.
 3. Wybierz 7 osób. Poszukaj jeszcze 6 osób, które wraz z Tobą podejmą modlitwę za wybranego kapłana. Sposób modlitwy jest dowolny, można skorzystać z tej zaproponowanej w blankiecie.
 4. Wybierz dzień tygodnia. Kwiat margaretki ma 7 płatków podobnie jak tydzień ma 7 dni. Każda z osób wybiera sobie tylko jeden konkretny dzień, w którym deklaruje modlitwę za kapłana. Jedna osoba może oczywiście należeć do większej ilości margaretek.
 5. Ustal z kapłanem oraz modlącymi się osobami miejsce, czas i sposób wręczenia margaretki.
 6. Złóż przyrzeczenie i rozpocznij modlitwę. Można skorzystać z uroczystego obrzędu liturgicznego, który dołączony jest do każdego zestawu blankietów.
 7. Zapisz (zgłoś) margaretkę do Ogólnopolskiej Księgi Apostolatu. Zgłoszenie najlepiej dokonać poprzez formularz online dostępny na stronie internetowej w prawym górnym rogu w sekcji „zgłoszenie margaretki”.