"Czasy współczesne domagają się od uczniów Chrystusa: rodziców, wychowawców, nauczycieli, katechetów bardziej przekonującego zaangażowania kościelnego oraz nowego entuzjazmu wiary, który pozwoli nieść Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, tak jak chciał tego Jezus Chrystus" (43. Synod Diecezji Plockiej).

 

KATECHEZA PARAFIALNA (ROK SZKOLNY 2022/2023)

  • Przygotowanie do Chrztu świętego: sobota przed niedzielą chrztu o godz. 18:00 w sali spotkań.
  • Przygotowanie do I Komunii świętej: II niedziela miesiąca o godz. 9:00 w kościele (Msza św. i spotkanie) oraz inne spotkania według harmonogramu przygotowań.
  • Przygotowanie do Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu świętego: I niedziela miesiąca o godz. 11:30 w kościele (Msza św. z adoracją Najświętszego Sakramentu i spotkanie) oraz inne spotkania według harmonogramu przygotowań.
  • Przygotowanie do Bierzmowania: III niedziela miesiąca o godz. 9:00 w kościele (Msza św. i spotkanie) oraz inne spotkania według harmonogramu przygotowań, który otrzymał każdy kandydat. Szczegóły tutaj.

 

KATECHEZA SZKOLNA (ROK SZKOLNY 2022/2023)

Odbywa się na terenie parafii w Szkole Podstawowej w Nowej Górze. Nauczaniem katechetycznym objęci są uczniowie, których rodzice zadeklarowali chęć udziału w lekcjach religii.

W roku szkolnym 2022/2023 zachęcamy uczniów do brania udziału w konkursach wiedzy religijnej, a szczególnie w konkursie plastycznym (młodsi) i konkursie biblijnym (starsi).

 

KATECHEZA DOROSŁYCH (ROK SZKOLNY 2022/2023)

Odbywa się w ramach formacji wspólnot modlitewnych i apostolskich.