Duży wpływ na formowanie religijności parafian w Górze miało Bractwo Różańcowe, fundowane przy kościele przynajmniej od 1763 r. Wzmiankuje o nim protokół wizytacji dziekana z 9 grudnia 1779 r. Bractwo grupowało się przy ołtarzu Najświętszej Maryi Panny, zwanym ołtarzem Różańcowym. Bractwem opiekował się specjalnie do tego oddelegowany kapłan zwany promotorem różańca (wówczas ks. Karol Karwowski), a świecką fundatorką i promotorką była Rozalia z Krasińskich Szabłowska (wdowa).

O znaczeniu Bractwa świadczy fakt, że obok odpustu św. Jakuba, w parafii rozwinął się drugi odpust, mający na celu uczczenie Matki Bożej Różańcowej. Obchodzony jest on w pierwszą niedzielę października. Członkowie Bractwa niewątpliwie przyczyniali się do ożywiania życia religijnego parafii przez swą działalność liturgiczną oraz przykład dla ogółu parafian.

Oficjalnym pismem formacyjnym Żywego Różańca jest miesięcznik katolicki Różaniec.

22 maja 2022 r. w Lyonie (Francja) beatyfikacja Pauliny Jaricot (1799-1862), założycielki Żywego Różańca!

 

Róże Żywego Różańca

 1. Żeńska;
 2. Męska św. Józefa.

HARMONOGRAM MĘSKIEJ RÓŻY – ROK LITURGICZNY 2023/2024

Rok duszpasterski "UCZESTNICZĘ WE WSPÓLNOCIE KOŚCIOŁA" 2023/2024

OSOBA

GRUDZIEŃ

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

1

Cierniem ukoronowanie

Dźwiganie krzyża

Śmierć

na krzyżu

Zmartwych-

wstanie

Wniebo-

wstąpienie

Zesłanie Ducha Św.

Wniebowzięcie NMP

Ukoronowanie NMP

Zwiastowanie NMP

Nawiedzenie św. Elżbiety

Boże Narodzenie

Ofiarowanie

w świątyni

2

Dźwiganie krzyża

Śmierć

na krzyżu

Zmartwych-

wstanie

Wniebo-

wstąpienie

Zesłanie Ducha Św.

Wniebowzięcie NMP

Ukoronowanie NMP

Zwiastowanie NMP

Nawiedzenie św. Elżbiety

Boże Narodzenie

Ofiarowanie

w świątyni

Odnalezienie

w świątyni

3

Śmierć

na krzyżu

Zmartwych-

wstanie

Wniebo-

wstąpienie

Zesłanie Ducha Św.

Wniebowzięcie NMP

Ukoronowanie NMP

Zwiastowanie NMP

Nawiedzenie św. Elżbiety

Boże Narodzenie

Ofiarowanie

w świątyni

Odnalezienie

w świątyni

Chrzest

w Jordanie

4

Zmartwych-

wstanie

Wniebo-

wstąpienie

Zesłanie Ducha Św.

Wniebowzięcie NMP

Ukoronowanie NMP

Zwiastowanie NMP

Nawiedzenie św. Elżbiety

Boże Narodzenie

Ofiarowanie

w świątyni

Odnalezienie

w świątyni

Chrzest

w Jordanie

Wesele

w Kanie Gal.

5

Wniebo-

wstąpienie

Zesłanie Ducha Św.

Wniebowzięcie NMP

Ukoronowanie NMP

Zwiastowanie NMP

Nawiedzenie św. Elżbiety

Boże Narodzenie

Ofiarowanie

w świątyni

Odnalezienie

w świątyni

Chrzest

w Jordanie

Wesele

w Kanie Gal.

Głoszenie Królestwa

6

Zesłanie Ducha Św.

Wniebowzięcie NMP

Ukoronowanie NMP

Zwiastowanie NMP

Nawiedzenie św. Elżbiety

Boże Narodzenie

Ofiarowanie

w świątyni

Odnalezienie

w świątyni

Chrzest

w Jordanie

Wesele

w Kanie Gal.

Głoszenie Królestwa

Przemienienie na górze Tabor

7

Wniebowzięcie NMP

Ukoronowanie NMP

Zwiastowanie NMP

Nawiedzenie św. Elżbiety

Boże Narodzenie

Ofiarowanie

w świątyni

Odnalezienie

w świątyni

Chrzest

w Jordanie

Wesele

w Kanie Gal.

Głoszenie Królestwa

Przemienienie na górze Tabor

Ustanowienie Eucharystii

8

Ukoronowanie NMP

Zwiastowanie NMP

Nawiedzenie św. Elżbiety

Boże Narodzenie

Ofiarowanie

w świątyni

Odnalezienie

w świątyni

Chrzest

w Jordanie

Wesele

w Kanie Gal.

Głoszenie Królestwa

Przemienienie na górze Tabor

Ustanowienie Eucharystii

Modlitwa

w Ogrójcu

9

Zwiastowanie NMP

Nawiedzenie św. Elżbiety

Boże Narodzenie

Ofiarowanie

w świątyni

Odnalezienie

w świątyni

Chrzest

w Jordanie

Wesele

w Kanie Gal.

Głoszenie Królestwa

Przemienienie na górze Tabor

Ustanowienie Eucharystii

Modlitwa

w Ogrójcu

Biczowanie

10

Nawiedzenie św. Elżbiety

Boże Narodzenie

Ofiarowanie

w świątyni

Odnalezienie

w świątyni

Chrzest

w Jordanie

Wesele

w Kanie Gal.

Głoszenie Królestwa

Przemienienie na górze Tabor

Ustanowienie Eucharystii

Modlitwa

w Ogrójcu

Biczowanie

Cierniem ukoronowanie

11

Boże Narodzenie

Ofiarowanie

w świątyni

Odnalezienie

w świątyni

Chrzest

w Jordanie

Wesele

w Kanie Gal.

Głoszenie Królestwa

Przemienienie na górze Tabor

Ustanowienie Eucharystii

Modlitwa

w Ogrójcu

Biczowanie

Cierniem ukoronowanie

Dźwiganie krzyża

12

Ofiarowanie

w świątyni

Odnalezienie

w świątyni

Chrzest

w Jordanie

Wesele

w Kanie Gal.

Głoszenie Królestwa

Przemienienie na górze Tabor

Ustanowienie Eucharystii

Modlitwa

w Ogrójcu

Biczowanie

Cierniem ukoronowanie

Dźwiganie krzyża

Śmierć

na krzyżu

13

Odnalezienie

w świątyni

Chrzest

w Jordanie

Wesele

w Kanie Gal.

Głoszenie Królestwa

Przemienienie na górze Tabor

Ustanowienie Eucharystii

Modlitwa

w Ogrójcu

Biczowanie

Cierniem ukoronowanie

Dźwiganie krzyża

Śmierć

na krzyżu

Zmartwych-

wstanie

14

Chrzest

w Jordanie

Wesele

w Kanie Gal.

Głoszenie Królestwa

Przemienienie na górze Tabor

Ustanowienie Eucharystii

Modlitwa

w Ogrójcu

Biczowanie

Cierniem ukoronowanie

Dźwiganie krzyża

Śmierć

na krzyżu

Zmartwych-

wstanie

Wniebo-

wstąpienie

15

Wesele

w Kanie Gal.

Głoszenie Królestwa

Przemienienie na górze Tabor

Ustanowienie Eucharystii

Modlitwa

w Ogrójcu

Biczowanie

Cierniem ukoronowanie

Dźwiganie krzyża

Śmierć

na krzyżu

Zmartwych-

wstanie

Wniebo-

wstąpienie

Zesłanie Ducha Św.

16

Głoszenie Królestwa

Przemienienie na górze Tabor

Ustanowienie Eucharystii

Modlitwa

w Ogrójcu

Biczowanie

Cierniem ukoronowanie

Dźwiganie krzyża

Śmierć

na krzyżu

Zmartwych-

wstanie

Wniebo-

wstąpienie

Zesłanie Ducha Św.

Wniebowzięcie NMP

17

Przemienienie na górze Tabor

Ustanowienie Eucharystii

Modlitwa

w Ogrójcu

Biczowanie

Cierniem ukoronowanie

Dźwiganie krzyża

Śmierć

na krzyżu

Zmartwych-

wstanie

Wniebo-

wstąpienie

Zesłanie Ducha Św.

Wniebowzięcie NMP

Ukoronowanie NMP

18

Ustanowienie Eucharystii

Modlitwa

w Ogrójcu

Biczowanie

Cierniem ukoronowanie

Dźwiganie krzyża

Śmierć

na krzyżu

Zmartwych-

wstanie

Wniebo-

wstąpienie

Zesłanie Ducha Św.

Wniebowzięcie NMP

Ukoronowanie NMP

Zwiastowanie NMP

19

Modlitwa

w Ogrójcu

Biczowanie

Cierniem ukoronowanie

Dźwiganie krzyża

Śmierć

na krzyżu

Zmartwych-

wstanie

Wniebo-

wstąpienie

Zesłanie Ducha Św.

Wniebowzięcie NMP

Ukoronowanie NMP

Zwiastowanie NMP

Nawiedzenie św. Elżbiety

20

Biczowanie

Cierniem ukoronowanie

Dźwiganie krzyża

Śmierć

na krzyżu

Zmartwych-

wstanie

Wniebo-

wstąpienie

Zesłanie Ducha Św.

Wniebowzięcie NMP

Ukoronowanie NMP

Zwiastowanie NMP

Nawiedzenie św. Elżbiety

Boże Narodzenie

 

Różaniec w kościele

W naszym kościele modlimy się jedną częścią Różańca w każdą środę o godz. 16:30. Kapłan rozpoczyna modlitwę i zapowiada intencję, a Różaniec prowadzi osoba świecka, według następującego porządku:

 • pierwsza środa miesiąca – tajemnice radosne,
 • druga środa miesiąca – tajemnice światła,
 • trzecia środa miesiąca – tajemnice bolesne,
 • czwarta środa miesiąca – tajemnice chwalebne.

W czasie modlitwy różańcowej spowiednik służy w konfesjonale, gdzie można skorzystać z sakramentu pokuty.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy.


Dlaczego warto odmawiać Różaniec?

 1. Zabezpieczasz moment odchodzenia z tego świata

Błagam was tedy usilnie przez miłość, którą ku wam w Jezusie i Maryi w sercu noszę, nie zadowalajcie się odmawianiem małej koronki do Najświętszej Dziewicy, ale odmawiajcie codziennie, o ile wam czas pozwoli, Różaniec, a w chwili śmierci błogosławić będziecie dzień i godzinę, kiedyście mi uwierzyli. Bo "kto sieje w błogosławieństwach, z błogosławieństw też żąć będzie" (Św. Ludwik Maria Grignon de Montfort).

 1. Masz potężną broń w walce przeciw pokusom nieprzyjaciela

Uzbrój się zatem w broń Boga, Różaniec Święty, a zmiażdżysz głowę diabła i nie ulegniesz żadnym jego pokusom. Dlatego nawet sama materialna postać różańca jest tak straszna dla diabła, że święci wykorzystywali ją, aby go spętać i wygnać z ciał tych, którzy byli spętani. Takie zdarzenia nieraz zostały opisane (Św. Ludwik Maria Grignon de Montfort).

 1. Pomaga wzrastać w pokorze i wytrwać w zdrowej wierze

Jeśli już osiągnąłeś, z pomocą łaski Bożej, wysoki stopień praktyk modlitewnych, pilnuj starannie, aby nie zaniedbywać odmawiania Różańca, jeśli chcesz pozostać na tym poziomie i wzrastać w pokorze. Nikt, kto odmawia codziennie Różaniec, nie popadnie w herezję ani nie zwiedzie go diabeł. To oświadczenie, które chciałbym podpisać moją krwią (Św. Ludwik Maria Grignon de Montfort).

 1. Sama Maryja będzie wypraszać dla Ciebie Boże dary

Jest rzeczą niemożliwą powiedzieć, jak Najświętsza Dziewica ceni Różaniec bardziej od innych praktyk pobożnych i jest wspaniałomyślna w wynagradzaniu tych, którzy zajmują się głoszeniem go, ustanawianiem i pielęgnowaniem (Św. Ludwik Maria Grignon de Montfort).

 1. Miażdżysz i zmuszasz nieprzyjaciela do ucieczki

Zdrowaś Maryjo dobrze odmawiane, czyli uważnie, z nabożeństwem i pokorą, jest według świadectwa świętych nieprzyjacielem szatana, którego zmusza do ucieczki, jest młotem, który go miażdży, jest uświęceniem duszy, radością aniołów, śpiewem wybranych, pieśnią Nowego Testamentu, radością Maryi i chwałą Trójcy Przenajświętszej (Św. Ludwik Maria Grignon de Montfort).

 1. Otrzymasz wiele duchowych darów

Różaniec jest źródłem i skarbnicą dóbr różnego rodzaju: grzesznicy otrzymują przebaczenie win; spragnieni doskonałości rosną w łasce; […] ci, którzy płaczą, znajdują radość; kuszeni bywają uspokojeni; potrzebujący otrzymują pomoc i pociechę; zakonnicy powracają do życia bardziej doskonałego; nieuczeni zostają pouczeni; żywi tryumfują nad próżnościami; a zmarli otrzymują oczekiwane miłosierdzie jako pomoc (Św. Ludwik Maria Grignon de Montfort).

 1. Czynisz swoją duszę urodzajną i składasz piękny dar dla Maryi

Zdrowaś Maryjo jest rosą niebieską, która czyni duszę urodzajną; jest czystym i pełnym miłości pocałunkiem, jaki składamy Maryi; jest czerwoną różą, którą Jej ofiarujemy, kosztowną perłą, którą Jej składamy w ofierze; jest czarą ambrozji i boskiego nektaru, który Jej dajemy. Wszystkie te porównania pochodzą z ust świętych (Św. Ludwik Maria Grignon de Montfort).

 1. W niebie otrzymasz wspaniałą nagrodę

Staraj się więc wytrwać w nim i nie wątp, że w Niebie, w nagrodę za twoją wierność, oczekuje cię wspaniała korona (Św. Ludwik Maria Grignon de Montfort).

 

Szukając dalszych argumentów, można też przeczytać obietnice Matki Bożej za odmawianie różańca. Czytając wszystkie te powody widać, że różaniec jest niezwykle potężną modlitwą, jednak odmawiając go warto również pamiętać o innych słowach św. Ludwika, iż istotna jest nie tyle długość modlitwy, ale żarliwość, z jaką się ją odmawia. To podoba się Bogu i dotyka jego serca. Jedno właściwie odmówione Zdrowaś Maryjo jest warte więcej niż sto pięćdziesiąt wypowiedzianych źle.

 

Z czego składa się Różaniec?

Pełna modlitwa Różańcowa składa się z czterech części. Jest ona swego rodzaju strzeszczeniem Ewangelii, opisując wydarzenia z życia Jezusa i Maryi. Każda część składa się z 5 tajemnic:

Tajemnice radosne

 1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny
 2. Nawiedzenie św. Elżbiety
 3. Narodziny Jezusa
 4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni
 5. Odnalezienie Jezusa w świątyni

Tajemnice światła

 1. Chrzest w Jordanie
 2. Cud w Kanie Galilejskiej
 3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
 4. Przemienienie na Górze Tabor
 5. Ustanowienie Eucharystii

Tajemnice bolesne

 1. Modlitwa w Ogrójcu
 2. Biczowanie Jezusa
 3. Cierniem ukonowanie
 4. Droga Krzyżowa
 5. Śmierć Jezusa

Tajemnice chwalebne

 1. Zmartwychwstanie
 2. Wniebowstąpienie
 3. Zesłanie Ducha Świętego
 4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 5. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny

Jak odmawiać Różaniec?

Wstęp. Na początku czynimy znak Krzyża i odmawiamy Skład Apostolski ("Wierzę w Boga Ojca..."), następnie jedno "Ojcze nasz", oraz trzy "Zdrowaś Maryjo". W dalszej kolejności mówimy jedno "Chwała Ojcu".

Część główna. Wypowiadamy nazwę pierwszej tajemnicy i odmawiamy "Ojcze nasz", następnie dziesięć "Zdrowaś Maryjo" i jedno "Chwała Ojcu". Wymieniamy drugą tajemnicę i odmawiamy "Ojcze nasz", dziesięć "Zdrowaś Maryjo" i jedno "Chwała Ojcu". I tak kolejno wszystkie pięć tajemnic.


Kiedy odmawiać Różaniec?

Przyjmuje się, że każda część Różańca powinna być odmawiana w innym dniu. Tak więc nie jest konieczne odmawianie wszystkich części Różańca jednego dnia, czy za jednym razem. Wystarczy odmówić jedną część, np. według często stosowanej zasady:

 • CZĘŚĆ RADOSNA - poniedziałek i sobota
 • CZĘŚĆ ŚWIATŁA - czwartek
 • CZĘŚĆ BOLESNA - wtorek i piątek
 • CZĘŚĆ CHWALEBNA - środa i niedziela