Modlitwę za zmarłych można zamawiać na następujące sposoby:

Ewentualną ofiarę można złożyć osobiście lub na parafialny rachunek bankowy: 03 9008 0005 0002 9577 3000 0010.


Tak zwane "wypominki" to tradycyjny wyraz pamięci przed Bogiem o zmarłych. Wypominki polegają na odczytywaniu przed ołtarzem imion i nazwisk osób zmarłych, za których zanoszona jest wspólna modlitwa.

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy:

"Wierzymy we wspólnotę wszystkich wiernych chrześcijan, a mianowicie tych, którzy pielgrzymują na ziemi, zmarłych, którzy jeszcze oczyszczają się, oraz tych, którzy cieszą się już szczęściem nieba, i że wszyscy łączą się w jeden Kościół; wierzymy również, że w tej wspólnocie mamy zwróconą ku sobie miłość miłosiernego Boga i Jego świętych, którzy zawsze są gotowi na słuchanie naszych próśb" (KKK 962).

W tym dogmacie wiary zawiera się więc prawda o wyjątkowej (bo sięgającej poza granice śmierci) więzi 3 podgrup wspólnoty Kościoła:

  1. Kościoła pielgrzymującego (walczącego) na ziemi;
  2. Kościoła triumfującego (chwalebnego) w niebie;
  3. Kościoła cierpiącego (oczyszczającego się) w czyśćcu.

Między powyższymi grupami chrześcijan dokonuje się szczególny „układ krążenia” łaski i zasług świadczący o wzajemnej pomocy.


W naszym kościele polecamy Miłosierdziu Bożemu zmarłych przed Mszami świętymi w niedzielę, tzn. o godz. 8:40 i o godz. 11:10. Czynimy to w dwóch częściach, modląc się w następującym porządku (naprzemiennie):

  • I część – I i III niedziela miesiąca o godz. 8:40, II i IV niedziela miesiąca o godz. 11:10;
  • II część – II i IV niedziela miesiąca o godz. 8:40, I i III niedziela miesiąca o godz. 11:10.

Wyjątkowo w październiku oraz w Wielkim Poście modlimy się łącząc obie części przed Mszą św. o godz. 9:00 (rozpoczynamy modlitwę za zmarłych ok. godz. 8:30), ponieważ w październikowe niedziele od godz. 11:00 trwa modlitwa różańcowa, a w niedziele Wielkiego Postu od godz. 11:10 trwają Gorzkie Żale.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy!


ROK 2022/2023

CZĘŚĆ I

godz. 8:40 – I Niedziela m-ca, III Niedziela m-ca

godz. 11:10 – II Niedziela m-ca, IV Niedziela m-ca

Módlmy się do Miłosiernego Boga o wieczne zbawienie dla: zmarłych papieży, biskupów i kapłanów, zwłaszcza tych, którzy służyli w naszej parafii lub spoczywają na naszym cmentarzu: ks. Konstantego Stupnickiego, ks. Antoniego Rumianowskiego, ks. Cezarego Ziembickiego, ks. Jana Zielińskiego, ks. Feliksa Kowalewskiego, ostatnio zmarłych naszych proboszczów: ks. Józefa Gosika, ks. Henryka Markuszewskiego, ks. Stanisława Muzala; fundatorów i dobrodziejów parafii i kościoła, członków Rady Parafialnej, Asysty Procesyjnej, chóru, Kół Żywego Różańca, Zespołu Caritas, służby ołtarza i wszystkich, którzy aktywnie wpływali na życie parafialne i liturgiczne;

zmarłych z rodziny Królów i Niewinowskich; Elżbietę Wiśniewską, Mariannę i Stanisława Kowalskich;

poległych w obronie naszej Ojczyzny, żołnierzy niezłomnych, pochowanych na naszym cmentarzu i w obrębie parafii; dusze w czyśćcu cierpiące, zwłaszcza te, które najbardziej potrzebują Bożego Miłosierdzia.

Módlmy się do Boga, by przyjął do Siebie naszych zmarłych śp.:

Z Begna

Piotra i Pawła Michalskich, zm. z r-ny Michalskich i Mrozowskich; Józefa Sadeckiego; r-ców Opolskich, Sobczaków, Urszulę Kotarską i Józefę Sikorską; Zdzisława Piątkowskiego, Leokadię Leszczyńską, Kazimierza Leszczyńskiego, Halinę Woźniak, Wiesławę Cichocka i Stasia Leszczyńskiego; Mariannę Golacik, Feliksa i Mariannę Duplickich, Antoniego, Piotra, Stanisława i Wiktora Golacik;

Z Błażejewic

Zofię i Karola Turbacz; Zofię, Antoniego, Jana i Zenona Szcześnikiewicz; Teresę i Jana Kamińskich;

Z Brudzyna

dz-ków Krzywnickich, Ewę i Czesława Krzywnickich; Zofię i Jana Niemocińskich; Annę i Jana, Jadwigę i Zygmunta Burasińskich; Teresę i Antoniego Szczepańskich; Henryka Wróblewskiego;

Z Bylina

Jana Kwiatkowskiego, Marię i Jana Sachnowskich, r-nę Wójtewiczów; Kazimierę i Jana Jagielskich, Władysławę i Stefana Szymańskich; Teresę i Jana Zaborowskich, Salomeę Strzeszewską i Eugenię Zaborowską; Władysława, Wacławę i Wojciecha Ruszczak, Paulinę i Tomasza Szymańskich, Stanisławę i Władysława Majewskich;

Z Dłużniewa

Jadwigę i Wacława Dymowskich;

Z Goszczyna

Jerzego Strzeszewskiego i r-nę Karwowskich; R-ców Weronikę i Zygmunta Strzeszewskich; Jana, Amelię i Walentego Goszczyńskich; Barbarę, Zofię, Martę, Kazimierza i Jana Rączkowskich; Kazimierza, Krystynę i Annę Stefańskich, dz-ków Lądowskich i Stefańskich; r-ców Piotra i Irenę Zielińskich i dz-ków Antoniego i Mariannę Uzdowskich; Stanisława Graczyka; Halinę, Czesława i Bogdana Goszczyckich, Ewę Zimowską; Helenę i Józefa Stefańskich;

Z Goszczyna Karpięcina

Janinę, Edmunda, Adama i Patryka Goszczyńskich; Alinę i Zygmunta Goszczyńskich, Andrzeja Goszczyńskiego; Mariannę i Wojciecha Goszczyńskich;

Z Góry

Jolantę i Stanisława Wrońskich, Joannę Laur, Stanisława Laur, Martę i Stanisława Ners; Kazimierza Bidasa; Jadwigę i Stanisława Stefaniak; Krystynę i Kazimierza Kostrzewa, Anastazję Danielę Jóźwiak, r-ców Zenobię i Henryka Jóźwiaków; Andrzeja Skocińskiego, Kazimierę i Jana Całka, Zofię i Stanisława Borowskich; Mieczysława Pikała, Helenę Kruszyńską, Zofię i Józefa Petyn, Stanisława Adamkowskiego; Władysława, Mariannę i Andrzeja Cichockich; zmarłych z r-ny Boguckich; Ryszarda Nicgorskiego; Teresę Malanowską, zmarłych z r-ny Malanowskich i Hotlewskich; Zofię Wrońską, Zbigniewa i Zdzisława Pruchniak, Mariannę i Michała Sobczyńskich; Małgorzatę, Salomeę, Czesława Polatowskich i Wiesława Koperskiego; Tadeusza Chylińskiego; Helenę, Stanisławów i Józefa Ronczkowskich; Czesława Nersa i r-nę Banasiak; dz-ków, r-ców i braci Dymków; Kazimierza Chmielewskiego, Annę Łaszkiewicz, Jarosława Sobolewskiego i Leokadię Matusiak; Janinę, Mariannę i Stanisława Jankowskich; Tadeusza, Stefanię i Stanisława Gajewskich, Stanisława Słupeckiego; Natalię, Stanisława i Jarosława Kowalskich; Wiesława Chmielewskiego; Franciszka Robakiewicza, Annę Piegat, r-ców Piegatów i Zielazińskich; Halinę, Józefa i Stanisława Gałczyńskich, Czesławę i Ignacego Gałczyńskich; Ludwika, Mariannę i Tomasza Staniszewskich; Franciszka i Stanisławę Pomoryn, Grzegorza Pomoryn, Mariannę Pomoryn oraz Janinę, Józefa i Zdzisława Gradeckich; Genowefę i Kazimierza Chylińskich; Magdalenę, Jana i Danutę Lewandowskich; Stanisława i Teresę Gawińskich, r-ców i braci Prylińskich; Stanisława Sawickiego, Roberta Sawickiego, Annę i Józefa Sawickich; Kazimierza i Kazimierę Górczyńskich, Genowefę, Stanisława i Dariusza Szczepańskich; Antoniego Jerzego Sobczeńskiego i całą r-nę Koprów; Stanisława i Adelę Dobies;

 


CZĘŚĆ II

godz. 8:40 – II Niedziela m-ca, IV Niedziela m-ca

godz. 11:10 – I Niedziela m-ca, III Niedziela m-ca

Bogu bogatemu w miłosierdzie przedstawmy z wiarą i ufnością naszych zmarłych, prosząc o szczęście wieczne dla nich. Módlmy się za śp.:

Z Karwowa

Krzysztofa Jędraszczaka, Stanisławę i Mieczysława Jędraszczak; Teresę Swach, Eugeniusza Pardo, Czesławę Olender, Mariannę i Piotra Parda; Mieczysława Kubackiego; Wincentego i Jadwigę Burasińskich;

Z Krawięczyna

Agnieszkę Wolińską, Tadeusza i Zofię Wachol; Barbarę Barankiewicz; Michała, Franciszka i Wiktorię Wielców, Stanisława i Jadwigę Piechockich; r-nę Oraczyńskich, Szczepana Matczaka;

Z Krzywanic

Zuzannę Malczyk, Lucynę i Czesława Malczyk; Helenę, Wiesława, Stanisława, Janusza i Krzysztofa Dylewskich; Lecha Mikołajczyka; Piotra Natkowskiego; r-ców i Stanisława Walczak; Zofię i Stanisława Szczepańskich, zmarłych z r-ny Zbyszyńskich i Szczepańskich; Zofię, Wacława i Tomasza Jasińskich; dz-ków Jasińskich i Podwiązków, Annę Kocur; r-ców Marię i Ryszarda Szymańskich, dz-ków Petronelę i Czesława Skazalskich, dz-ków Stanisławę i Wacława Szymańskich; Aleksandrę, Zygmunta, Mariannę i Stanisława Pokorskich, Teresę-Halinę i Włodzimierza Nowakowskich; Marię, Władysława i Jana Dylewskich; Władysława i Stanisławę Zielińskich; Ryszarda Cieślaka, Józefę i Tomasza oraz Stanisława Roszak; Dariusza Hotlewskiego; Franciszka, Barbarę i Stanisława Lewandowskich; Martę i Bolesława Dworakowskich i dz-ków Cywińskich;

Z Marychnowa

Tadeusza i Jadwigę Groszewskich, Jerzego Jankowskiego; Rafała Wieszczyńskiego, Antoniego, Mariannę i Andrzeja Kopaczewskich; r-ców Stanisławę i Ludwika Czerwińskich; Władysława i Reginę Kamińskich;

Z Orszymowic

Helenę, Mariana, Danutę i Stanisława Ruszkiewicz; Henryka Piaseckiego, Zofię Markowską, r-ców Janinę i Wacława Malanowskich, Edmunda Malanowskiego; Bronisławę, Antoniego i Janusza Trukawka; Zofię, Antoniego, Kazimierza Zacharskich, Stefana, Cecylię i Józefa Ciskich; Stanisława i r-ców Gołębiowskich; Janinę i Czesława oraz Stanisława Bandurskich; Antoniego Garlej; Izydora i Mariannę Walczak;

Z Płonnej Pańskiej

Jana Zaborowskiego, r-ców Zaborowskich, Jadwigę Karwowską, r-ców Karwowskich, dz-ków Pomianowskich; Weronikę i Tadeusza Sobolewskich; Barbarę i Sylwestra Karwowskich, Ewę i Marię oraz Stefana i Teresę Rakowskich; Kazimierza i r-ców Walczewskich; Stanisława Zaborowskiego; Genowefę Wronka, r-ców Stanisława i Annę Buraczyńskich; Stanisławę i Tadeusza Miecznikowskich; Janinę Machnacką;

Z Płonnej Szlacheckiej

zmarłych z rodzin: Kopcińskich, Karwowskich, Rzeczkowskich i Marcinkowskich; r-ców Piotra i Janinę Brudzyńskich, dz-ków Michała i Adelę Piotrowskich i Brudzyńskich oraz Jana i Zygmunta; Stanisławę i Kazimierza oraz Andrzeja Robakiewicz, Zygmunta Brudzyńskiego;

Z Rogówka

Konstantego i Magdalenę Pyrzyńskich, Stanisława, Mariannę i Celinę Pyrzyńskich, Kazimierza i Feliksę Byszewskich; Helenę i Władysława Szymańskich; Alfreda i Mariannę Karwowskich;

Z Rostkowa

Annę i Stanisława Kłysiak, Lucynę i Józefa Wolińskich, Jana Wolińskiego; Henryka, Krystynę i Mieczysława Maciejskich; r-ców Mariannę i Kazimierza oraz Halinę Pogorzelskich; Florentynę i Antoniego Brodowiczów, Zdzisława Szczygielskiego; Jadwigę i Jana Gajewskich; Marka i Jana Nowakowskich, Annę i Feliksa Dymowskich; Czesława i Stefanię Osińskich; r-ców Mariannę i Józefa Palmowskich, Teresę, Waldemara i Sławomira Jackowskich; dz-ków Zofię i Piotra Brzezińskich; Halinę i Jana Brzezińskich; Mariannę i Mieczysława Wolińskich; Krystynę, Józefa i Leszka Woźnickich, Zofię i Aleksego Łątkiewicz;

Z Sarzyna

Sabinę i Jana Garlej, Józefę i Kazimierza Garlej; Daniela Zaborowskiego i r-ców Halinę i Tadeusza Zaborowskich;

Ze Strzeszewa

r-ców Antoniego i Halinę Brudzyńskich, zm. z r-ny Brudzyńskich; Danielę i Zygmunta, Marię, Adama i Edmunda Kowalkowskich; Piotra Dziekana; Apolonię i Henryka, Klementynę i Antoniego Wierzbickich; Reginę, Jana, Walentynę i Ignacego Szumańskich, Marię Dobrowolską, Aleksandrę Romanowską, Stanisławę i Stanisława Kleniewskich, Klementynę Karwowską, Jadwigę i Tadeusza Łebkowskich; Wacławę, Jana i Bolesława Szumańskich i Bolesława Majewskiego;

Z Trojan

Lucynę i Antoniego Żukiewiczów, Piotra i Wiesławę Grzywińskich, Władysława Gzylewskiego i Stanisława Woźnickiego; Sabinę i Piotra Nowakowskich; Hannę i Michała Hotlewskich;

Ze Zdziara

Wandę Król, Helenę i Antoniego Sadowskich; Stanisława Pędowskiego, Barbarę i Eugeniusza Janowskich; Janinę i Wacława Mokok, Stanisławę, Leona i Władysława Ptasińskich, Annę Krzemińską; Irenę i Franciszka Jakubiak; Józefa i Józefę Pędowskich; Jana i Marię-Elżbietę Majewskich, Lucjana i Juliannę Brygierów; r-ców i dz-ków Dąbrowskich i dz-ków Witków; Krystynę i Stanisława Strzałkowskich; Hannę i Zygmunta Lubińskich; r-ców Genowefę i Jana Fałatów; Annę, Mariana i Mirosława Barankiewicz; Weronikę i Wiktora Pydyn i r-ców Kuklińskich; Annę i Czesława Lutomierskich; Czesława i Cecylię Kiełpińskich; r-ców Natalię i Czesława Wieszczyńskich oraz Czesławę i Tadeusza Pietrzak; r-nę Pietrzaków, r-ców Tomasza i Władysławę oraz Edmunda, Stanisława i Franciszka, r-nę Ptasińskich, Józefa, Grzegorza i Jana; Ewę i Szymona Ziemkiewiczów;

Z Żochowa Nowego

Bazylego i Czesławę Rabazyl; Jana, Władysławę, Stanisława i Patryka Sawickich; r-ców Franciszka i Janinę Pawłowskich i dz-ków Adama i Mariannę Pawłowskich; Halinę i Stanisława Szulc, Mariusza i Jana Szulc; Agnieszkę Sielczak, Jan Sielczak, Wacławę Załęcką, Mariannę i Józefa Załęckich; r-ców Stanisławę i Stanisława Zduńczyk oraz dz-ków Annę i Stanisława Zduńczyk; Jana Woźniaka, Janinę i Franciszka Palmowskich, Stefana i Natalię Woźniak;

Z Żochowa Starego

Józefa i Zofię Chmielewskich, Józefa, Zofię, Jadwigę i Mirosława Turbacz, r-nę Boguckich i Emilię Papierzyńską; Stanisława Wyśmirskiego, Józefę i Bronisława Robakiewicz; Tadeusza, Małgorzatę i Feliksa Żywiałkowskich; Jadwigę i Stefana Wielec, Stefanię i Stanisława Lewandowskich; Janinę, Jerzego i Henryka Chmielewskich;

Z Żochówka

Ryszarda Owczarzaka, Mariannę i Czesława Owczarzak, Michalinę i Piotra, Janinę i Tadeusza Stradomskich; Teresę Leszczyńską, Janinę i Tadeusza Kuligowskich; Józefa Kowalskiego, Lucynę i Jana Biegalewskich; Michała Banasiaka; Kazimierza Kowalskiego, Zofię, Piotra i Jadwigę Kowalskich, Henryka, Izabelę i Piotra Kopeć;


Za wszystkich zmarłych polecanych w wypominkach oraz spoczywających na naszym cmentarzu pafialnym, na cmentarzu przykościelnym lub w obrębie parafii módlmy się:

Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba; daj Twoim zmarłym sługom i służebnicom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.