Modlitwę za zmarłych można zamawiać na następujące sposoby:

  • osobiście w kancelarii parafialnej;
  • telefonicznie: ​ 502 497 934;
  • e-mailowo: kontakt@parafiagora.pl (należy podać, do której miejscowości przypisać zmarłych).

Ewentualną ofiarę można złożyć osobiście lub na parafialny rachunek bankowy: 03 9008 0005 0002 9577 3000 0010 ("darowizna na cele kultu religijnego").


Tak zwane "wypominki" to tradycyjny wyraz pamięci przed Bogiem o zmarłych. Wypominki polegają na odczytywaniu przed ołtarzem imion i nazwisk osób zmarłych, za których zanoszona jest wspólna modlitwa.

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy:

"Wierzymy we wspólnotę wszystkich wiernych chrześcijan, a mianowicie tych, którzy pielgrzymują na ziemi, zmarłych, którzy jeszcze oczyszczają się, oraz tych, którzy cieszą się już szczęściem nieba, i że wszyscy łączą się w jeden Kościół; wierzymy również, że w tej wspólnocie mamy zwróconą ku sobie miłość miłosiernego Boga i Jego świętych, którzy zawsze są gotowi na słuchanie naszych próśb" (KKK 962).

W tym dogmacie wiary zawiera się więc prawda o wyjątkowej (bo sięgającej poza granice śmierci) więzi 3 podgrup wspólnoty Kościoła:

  1. Kościoła pielgrzymującego (walczącego) na ziemi;
  2. Kościoła triumfującego (chwalebnego) w niebie;
  3. Kościoła cierpiącego (oczyszczającego się) w czyśćcu.

Między powyższymi grupami chrześcijan dokonuje się szczególny „układ krążenia” łaski i zasług świadczący o wzajemnej pomocy.


W naszym kościele polecamy Miłosierdziu Bożemu zmarłych przed Mszami świętymi w niedzielę, tzn. o godz. 8:40 i o godz. 11:10. Czynimy to w dwóch częściach, modląc się w następującym porządku (naprzemiennie):

  • I część – I i III niedziela miesiąca o godz. 8:40, II i IV niedziela miesiąca o godz. 11:10;
  • II część – II i IV niedziela miesiąca o godz. 8:40, I i III niedziela miesiąca o godz. 11:10.

Wyjątkowo w październiku oraz w Wielkim Poście modlimy się łącząc obie części przed Mszą św. o godz. 9:00 (rozpoczynamy modlitwę za zmarłych ok. godz. 8:30), ponieważ w październikowe niedziele od godz. 11:00 trwa modlitwa różańcowa, a w niedziele Wielkiego Postu od godz. 11:10 trwają Gorzkie Żale.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy!


ROK 2023/2024

CZĘŚĆ I

godz. 8:40 – I Niedziela m-ca, III Niedziela m-ca

godz. 11:10 – II Niedziela m-ca, IV Niedziela m-ca

Módlmy się do Miłosiernego Boga o wieczne zbawienie dla: zmarłych papieży, biskupów i kapłanów, zwłaszcza tych, którzy służyli w naszej parafii lub spoczywają na naszym cmentarzu: księży: Konstantego Stupnickiego, Antoniego Rumianowskiego,  Cezarego Ziembickiego, Jana Zielińskiego, Feliksa Kowalewskiego, Waldemara Karwowskiego, ostatnio zmarłych naszych proboszczów: księży: Józefa Gosika, Henryka Markuszewskiego, Stanisława Muzala; fundatorów i dobrodziejów parafii i kościoła, członków Rad Parafialnych, Asysty Procesyjnej, Chóru, Kół Żywego Różańca, Zespołu Caritas, Służby Ołtarza i wszystkich, którzy aktywnie wpływali na życie duszpasterskie i gospodarcze parafii;

zmarłych z rodziny Królów i Niewinowskich, Janusza Michalskiego; Elżbietę Wiśniewską, Mariannę i Stanisława Kowalskich;

poległych w obronie Ojczyzny, żołnierzy niezłomnych, pochowanych na naszym cmentarzu i w obrębie parafii; dusze w czyśćcu cierpiące, zwłaszcza te, które najbardziej potrzebują Bożego Miłosierdzia.

Módlmy się do Boga, by przyjął do Siebie naszych zmarłych śp.:

Z Begna

r-ców Opolskich i Sobczaków, Urszulę Kotarską i Józefę Sikorską, Czesława i Cecylię Kiełpińskich; Józefa i Jadwigę Stelmarskich; Józefa Sadeckiego i Agnieszkę Cywińską; Piotra i Pawła Michalskich, zm. z r-ny Michalskich i Mrozowskich;

Z Błażejewic

Teresę i Jana Kamińskich; Zofię i Karola Turbacz, Jana Szcześnikiewicza, Zofię i Antoniego i Zenona Szcześnikiewicz; Bronisławę Królewską i c. r-nę Brudzyńskich, Stanisławę i Czesława Sobczyńskich i Benedykta;

Z Bromierza

Bronisławę i Henryka Gajewskich;

Z Brudzyna

dz-ków Krzywnickich, Ewę i Czesława Krzywnickich; Zofię i Jana Niemocińskich; Zofię i Antoniego Szczepańskich; Henryka Wróblewskiego;

Z Bylina

Jana Kwiatkowskiego, Marię i Jana Sachnowskich, r-nę Wójtewiczów; Kazimierę i Jana Jagielskich, Władysławę i Stefana Szymańskich; Teresę i Jana Zaborowskich;

Z Dłużniewa

Jadwigę i Wacława Dymowskich;

Z Goszczyna

Helenę i Józefa Stefańskich; Jana, Amelię i Walentego Goszczyńskich; Jerzego Strzeszewskiego i r-nę Karwowskich; Kazimierza, Krystynę i Annę Stefańskich, dz-ków Antoniego i Antoninę Lądowskich i Helenę i Adama Stefańskich; Irenę i Piotra Zielińskich, dz-ków Antoniego i Mariannę Uzdowskich; Halinę, Czesława i Bogdana Goszczyckich; r-ców Krystynę i Stanisława Graczyk; Romana Dąbkowskiego; Mariannę i Józefa Pijanowskich;

Z Goszczyna Karpięcina

Adama, Janinę i Edmunda Goszczyńskich; Władysławę i Mariana Grabowskich, Krzysztofa Pawlaka; Alinę i Zygmunta Goszczyńskich, Andrzeja Goszczyńskiego; Irenę i Mariana Kleniewskich, Jerzego i dz-ków Kleniewskich; Patryka Goszczyńskiego;

Z Góry

Sylwestra Bulaszewskiego, Leona i Łucję Bulaszewskich; Andrzeja Skocińskiego, Kazimierę i Jana Całka, Zofię i Stanisława Borowskich; Mariannę i Mieczysława Pikała, Helenę Kruszyńską, Zofię i Józefa Petyn, Stanisława Adamkowskiego; Krystynę i Kazimierza Kostrzewa, Tadeusza Wiesława Chmielewskiego; Mariannę i Władysława oraz Andrzeja Cichockich; zmarłych z r-ny Boguckich; Teresę Malanowską, zmarłych z r-ny Malanowskich i Hotlewskich; Stanisława Sawickiego, Roberta Sawickiego, Annę i Józefa Sawickich; Zofię Wrońską, Zbigniewa i Zdzisława Pruchniak, Mariannę i Michała Sobczyńskich; Tadeusza, Stefanię i Stanisława Gajewskich, Stanisława Słupeckiego; Janinę, Mariannę i Stanisława Jankowskich; zm. z r-ny Składanowskich i Zgorzalskich, Ryszarda Nicgorskiego; Franciszka Robakiewicza, r-ców Annę i Jana Piegatów, dz-ków Piegatów i Zielazińskich, Kazimierza Bidasa i r-ców Gąsiorowskich; Kazimierę i Jana Jagielskich, Władysławę i Stefana Szymańskich; Tadeuszę Ners; Tadeusza Chylińskiego; Genowefę i Kazimierza Chylińskich; Anastazję i Stefana Jóźwiak i dz-ków Jóźwiaków; Stanisławę Pupek, Stefanię i Bronisława Sadłowskich, Rozalię i Teofila Pupek; Jerzego Gajewskiego, r-nę Zaborowskich i Kazulów; Joannę Laur, Stanisława Laur, Martę i Stanisława Ners; Kazimierza i Kazimierę Górczyńskich, Genowefę, Stanisława i Dariusza Szczepańskich; Małgorzatę, Salomeę i Czesława Polatowskich i Wiesława Koperskiego; Kazimierza Chmielewskiego, Annę Łaszkiewicz, Marcina Łaszkiewicz, Jarosława Sobolewskiego, r-ców Jadwigę i Stanisława Dymek, braci Tadeusza i Jerzego Dymek i Leokadię Matusiak; Teresę i Stanisława Gawińskich, r-ców i braci Prylińskich; Natalię i Karola Krześniak; Jana Stefaniaka, r-ców Jadwigę i Ryszarda Pilarskich, dz-ków Trębińskich; Bolesława Kaszanek, Krzysztofa Pawlaka; Czesława Nersa z zm. z r-ny Banasiak; Andrzeja Brudzińskiego; r-ców Jadwigę i Stanisława Stefaniak; Stanisławę, Franciszka, Grzegorza i Mariannę Pomoryn, Janinę, Józefa i Zdzisława Gradeckich; Teresę i Ludwika, Mariannę i Tomasza Staniszewskich; r-ców Halinę i Józefa oraz Stanisława Gałczyńskich oraz dz-ków Czesławę i Ignacego Gałczyńskich; Jadwigę, Stanisława i Jolantę Wrońskich; Jana Gramińskiego;


CZĘŚĆ II

godz. 8:40 – II Niedziela m-ca, IV Niedziela m-ca

godz. 11:10 – I Niedziela m-ca, III Niedziela m-ca

Bogu bogatemu w miłosierdzie przedstawmy z wiarą i ufnością naszych zmarłych, prosząc o szczęście wieczne dla nich. Módlmy się za śp.:

Z Karwowa

Krzysztofa Jędraszczaka, Stanisławę i Mieczysława oraz Zdzisława Jędraszczak;

Z Krawięczyna

Michała, Franciszka i Wiktorię Wielców, Stanisława i Jadwigę Piechockich; dz-ków Wodzyńskich, dz-ków Zuchorów, r-ców Konstantego i Teresę Zuchora i Tadeusza Gołębiewskiego; Agnieszkę Wolińską, Zofię i Tadeusza Wachol; Jadwigę i Szczepana Matczak;

Z Krzywanic

Lecha Mikołajczyka; Zuzannę Malczyk, Lucynę i Czesława Malczyk; Zofię i Stanisława Szczepańskich, zmarłych z r-n: Zbyszyńskich i Szczepańskich; Martę i Bolesława Dworakowskich, dz-ków Cywińskich i brata Sławka; Helenę, Wiesława, Stanisława, Janusza i Krzysztofa Dylewskich; r-ców i Stanisława Walczak; Piotra Natkowskiego; Aleksandrę, Zygmunta, Mariannę i Stanisława Pokorskich, Teresę-Halinę i Włodzimierza Nowakowskich; Marię i Ryszarda Szymańskich, dz-ków Petronelę i Czesława Skazalskich, Stanisławę i Wacława Szymańskich; r-ców Zofię i Wacława oraz Tomasza Jasińskich; dz-ków Podwiązków, dz-ków Jasińskich, Annę Kocur; Zenona Brudzińskiego; Ryszarda Cieślaka, Józefę i Tomasza Roszak i Stanisława Roszaka; r-ców i dz-ków Łukawskich, dz-ków Pokorskich, Jerzego i c. r-nę Kowalskich, Hannę, Tadeusza i Marka Gałczyńskich i Elżbietę Bigos; Zofię Popielską, Stanisławę i Kazimierza Ruszkiewicz;

Z Marychnowa

Jadwigę i Jana Schodowskich; Rafała Wieszczyńskiego, Antoniego, Mariannę i Andrzeja Kopaczewskich; Zofię, Tadeusza i Jadwigę Groszewskich, Jerzego Jankowskiego; Zuzannę Jankowską; Darię Goszewską, Henryka Olszewskiego, Janinę i Sylwestra Olszewskich; Stanisławę i Ludwika Czerwińskich;

Z Orszymowic

Henryka Piaseckiego, Zofię Markowską, r-ców Janinę i Wacława Malanowskich, Edmunda Malanowskiego; Janusza, Bronisławę i Antoniego Trukawka; Martę Janczewską, r-nę Janczewskich, Mulartów, Czerniaków i Wiesiołków; Stanisława Ruszkiewicz, Helenę, Danutę i Mariana Ruszkiewicz; Stanisława, Lucynę i Antoniego Gołębiowskich; Zofię, Antoniego i Kazimierza Zacharskich, Stefana, Cecylię i Józefa Ciskich;

Z Płonnej Pańskiej

Jana Zaborowskiego, r-ców Zaborowskich, Jadwigę Karwowską, r-ców Karwowskich, Sławomira Niewiadomskiego, dz-ków Pomianowskich; Barbarę i Sylwestra Karwowskich, Teresę i Stefana Rakowskich; Kazimierza i r-ców Walczewskich; Stanisława Zaborowskiego; Genowefę Wronka, r-ców Stanisława i Annę Buraczyńskich; Stanisławę i Tadeusza Miecznikowskich, Janinę Machnacką;

Z Płonnej Szlacheckiej

Wacławę i Jana Kopcińskich, Irenę i Jana Rzeczkowskich; r-ców Piotra i Janinę Brudzyńskich, dz-ków Piotrowskich i Brudzyńskich oraz Jana i Zygmunta;

Z Rogówka

Mariannę i Alfreda Karwowskich, Helenę i Władysława Szymańskich;

Z Rostkowa

Jadwigę i Jana Gajewskich; Janinę i Zdzisława Jędraszczak; Józefa, Kazimierza, Czesławę i Piotra Woźnickich; r-ców Florentynę i Antoniego Brodowiczów, Zdzisława, Bronisławę i Józefa Szczygielskich; Krystynę, Józefa i Leszka Woźnickich, Zofię i Aleksego Łątkiewicz; Jana i Marka Nowakowskich, Annę i Feliksa Dymowskich, zm. z r-ny Dymowskich i Nowakowskich; r-ców Tadeusza i Irenę Gąsiorowskich; Mateusza Lewandowskiego; Annę i Stanisława Kłysiak, Lucynę, Józefa, Szczepana i Jana Wolińskich; r-ców Mariannę i Kazimierza oraz Halinę Pogorzelskich; r-ców Mariannę i Józefa Palmowskich, Teresę, Waldemara i Sławomira Jackowskich, dz-ków Zofię i Piotra Brzezińskich, Halinę i Jana Brzezińskich;

Z Sarzyna

Daniela Zaborowskiego i r-ców Halinę i Tadeusza; Sabinę i Jana Garlej, Józefę i Kazimierza Garlej, Jadwigę i Henryka Lewandowskich;

Ze Strzeszewa

Apolonię i Henryka, Klementynę i Antoniego Wierzbickich; Jana Wierzbickiego; Wacławę Szumańską, Jana i Bolesława Szumańskich i Bolesława Majewskiego; r-ców Antoniego i Halinę Brudzyńskich, zm. z r-ny Brudzyńskich; Danielę i Zygmunta, Marię, Adama i Edmunda Kowalkowskich, Piotra Dziekana; Reginę, Jana, Walentynę i Ignacego Szumańskich, Marię Dobrowolską, Aleksandrę Romanowską, Stanisławę i Stanisława Kleniewskich, Klementynę Karwowską; Jadwigę i Tadeusza Łebkowskich, r-nę Machnackich;

Z Trojan

Lucynę i Antoniego Żukiewiczów, Wiesławę i Piotra Grzywińskich, Władysława Gzylewskiego, Stanisława Woźnickiego; Stanisława i Mariannę Martę Nowakowskich, Janinę i Mariana Domżalskich;

Ze Zdziara

Jana i Marię-Elżbietę Majewskich, Lucjana i Juliannę Brygier; Irenę i Franciszka Jakubiak; Wandę Król, Helenę i Antoniego Sadowskich; Krystynę i Stanisława Strzałkowskich; Hannę i Zygmunta Lubińskich; Jana, Janinę i Henryka Pawlak; Janinę i Wacława Mokok, Stanisławę, Leona i Władysława Ptasińskich, Annę Krzemińską; r-ców Mariannę i Jana Dąbrowskich i dz-ków Ewę i Stanisława; Annę i Czesława Lutomierskich; Józefa i Michalinę Wojtas, Leona Kłysiak; r-ców Natalię i Czesława Wieszczyńskich, Czesławę i Tadeusza Pietrzak; r-ców Weronikę i Wiktora Pydyn, Janusza Pydyn, r-ców Władysława i Jadwigę Kuklińskich; r-nę Pietrzaków: Tomasza i Władysławę oraz Edmunda, Stanisława i Franciszka, r-nę Ptasińskich: Józefa, Grzegorza i Jana; Andrzeja i Cecylię Dragańskich, Eugeniusza i Wandę Zwierzchlewskich, Ewę i Szymona Ziemkiewiczów; Stanisława Pędowskiego, Barbarę i Eugeniusza Janowskich; Sławomira Modzelewskiego;

Z Żochowa Nowego

Czesławę i Bazylego Rabazyl; Stanisławę, Zofię i Michała Rokickich; r-ców Stanisławę i Stanisława Zduńczyk oraz dz-ków Annę i Stanisława Zduńczyk; Henryka Gzylewskiego; Helenę Pawlak; Janinę i Franciszka Pawłowskich oraz dz-ków Mariannę i Adama Pawłowskich; r-ców Janinę i Franciszka Palmowskich, Jana Woźniak, dz-ków Natalię i Stefana Woźniaków, r-nę Groszewskich; Agnieszkę Sielczak, Henrykę i Jana Sielczak, Wacławę Załęcką, Mariannę i Józefa Załęckich; Jana, Władysławę, Stanisława, Patryka i Bogdana Sawickich;

Z Żochowa Starego

c. r-nę Kalinowskich, Rosmanowskich i Skrzyńskich; Stanisława Wyśmirskiego, Józefę i Bronisława Robakiewicz; babcię Chmielewską; Marię i Tadeusza Żywiałkowskich i r-ców Małgorzatę i Feliksa; Józefa i Zofię Chmielewskich, Józefa, Zofię, Jadwigę i Mirosława Turbacz, r-nę Boguckich i Emilię Papierzyńską; Stefanię i Stanisława Lewandowskich, Jadwigę i Stefana Wielec; r-ców Janinę i Jerzego Chmielewskich i braci;

Z Żochówka

Michała Banasiaka; Janinę i Tadeusza Kuligowskich; Teresę Leszczyńską, Zofię, Piotra i Jadwigę Kowalskich, Kazimierza Kowalskiego, Izabellę, Piotra i Henryka Kopeć; Bolesława i Jana Owczarzak; Józefa Kowalskiego i r-ców Jana i Lucynę Biegalewskich; Ryszarda Owczarzaka, Mariannę i Czesława Owczarzak, Michalinę i Piotra, Janinę i Tadeusza Stradomskich;


Za wszystkich zmarłych polecanych w wypominkach oraz spoczywających na naszym cmentarzu pafialnym, na cmentarzu przykościelnym lub w obrębie parafii módlmy się:

Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba; daj Twoim zmarłym sługom i służebnicom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.