ul. Płocka 11, Nowa Góra, 09-440 Staroźreby 24 261 81 89 lub 502 497 934 kontakt@parafiagora.pl

Prace na cmentarzu – krzyż z wizerunkiem Pana Jezusa

Na wykonanej wcześniej kotwie fundamentowej (głębokość wykopu 1,5 m) ustawiono krzyż (wysokość 6 m). Na krzyżu umieszczono stylizowany wizerunek Pana Jezusa (wysokość 1,75 m) oraz tabliczkę ze zdaniem Ewangelii wg św. Jana: "Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie" (J 11,25). A. D. 2022.

Fundatorem i wykonawcą powyższych prac jest Bogu wiadomy dobroczyńca wraz ze współpracownikami. "Bóg zapłać" za wyraz wiary i dbałości o stan tego poświęconego terenu.

Poświęcenie nowego krzyża we na wtorek 1 listopada 2022 r. w Uroczystość Wszystkich Świętych o godz. 11:15. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Przypominamy dysponentom grobów o obowiązku ich rejestracji.


Za wszystkich zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu módlmy się:

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Więcej informacji o działaniach gospodarczych parafii w dziale Inwestycje.

Galeria zdjęć

wstecz