Rejestrowanie grobów

Zapraszamy dysponentów grobów usytuowanych na cmentarzu parafialnym w Górze do kontaktu z kancelarią parafialną w celu dokonania rejestracji grobu (zgodnie z § 10 Regulaminu cmentarza). 

Plan cmentarza jest dostępny bezpłatnie pod adresem: www.parafiagora.geocmentarz.pl

Stosownie do § 10 Regulaminu cmentarza, każdy dysponent grobu, który ma zamiar nadal użytkować to miejsce, powinien dokonać jego rejestracji w kancelarii parafialnej. Przy rejestracji zostaje wydany dokument potwierdzający:

  • dysponowanie grobem (każdy grób ma numer i adres) – dotyczy wszystkich miejsc zajętych na groby,
  • złożenie ofiary na zadeklarowany czas – dotyczy miejsc zajętych na groby przed 2002 r.

  • Na przeprowadzenie powyższych czynności można także umówić się poza typowym czasem przyjęć kancelarii. Prosimy o wcześniejsze sprawdzenie na internetowym planie cmentarza:

  • numeru grobu,
  • szerokości grobu (jednomiejscowy: do 1,5 m; dwumiejscowy: od 1,5 m do 2,49 m; trzymiejscowy: ponad 2,5 m).

          Kontakt: nr tel. 24 261 81 89e-mail: kontakt@parafiagora.pl

Użytkownicy planu cmentarza mogą szybko i bezpłatnie:

  • przeglądać mapę cmentarza;
  • wyszukiwać osoby pochowane według nazwisk lub numerów grobów;
  • przeglądać zdjęcia grobów (jest możliwość zmiany zdjęcia, nowe zdjęcie prosimy przesłać na adres: kontakt@parafiagora.pl);
  • generować wydruki map z lokalizacją grobu;
  • zapalać wirtualne znicze na 48 godzin (opcja pożyteczna zwłaszcza dla osób z zagranicy).

Dziękujemy wszystkim okazującym pomoc w pracach inwentaryzacyjnych naszego cmentarza.


Za wszystkich zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu módlmy się:

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Galeria zdjęć

wstecz