ul. Płocka 11, Nowa Góra, 09-440 Staroźreby 24 261 81 89 lub 502 497 934 kontakt@parafiagora.pl

Renowacja kaplicy św. Józefa – fundacje parafian

Trwają prace renowacyjne polichromii kaplicy św. Józefa. Pierwszy etap przewiduje renowację stropu oraz ściany północnej i południowej. Prosimy Parafian z poszczególnych miejscowości o fundację scen biblijnych, według poniższego przyporządkowania:

 Adam i Ewa  Begno, Rogówek

Wypędzenie z raju

Błażejewice, Orszymowice, Trojany

Arka Noego

Brudzyno, Goszczyno Karpięcin

Wieża Babel

Bylino, Strzeszewo

Sodoma i Gomora

Goszczyno

Ofiara Abrahama

Góra południe, Nowa Góra ul. Płocka /od strony Płocka/, ul. Dojazd

Sprzedanie Józefa

Karwowo-Podgórne, Żochówek

Sen faraona

Krawięczyn, Żochowo Nowe

Zwiastowanie

Krzywanice

Nawiedzenie

Marychnów

Boże Narodzenie

Nowa Góra ul. Płocka /od kościoła w stronę Płońska/, ul. Leśna

Trzej Królowie

Nowa Góra północ /ul. Gospodarcza, ul. Młyńska/

Ucieczka do Egiptu

Nowa Góra /ul. Górna, ul. Spółdzlelcza, ul. Szkolna/

Święta Rodzina

Nowa Góra /Osiedle, ul. Południowa/

Chrzest Chrystusa

Płonna

Cud w Kanie Galilejskiej

Rostkowo

Chrystus u studni

Sarzyn, Zdziar Kolonia

Wskrzeszenie córki Jaira

Zdziar Gąsowski, Zdziar Łopatki, Zdziar Las, Zdziar Mały

Wjazd do Jerozolimy

Zdziar Wielki

Mycie nóg

Żochowo Stare


Wsparcie można przekazać na następujące sposoby:

  •  osobiście upoważnionej osobie przeprowadzającej kwestę
  •  osobiście w kancelarii parafialnej
  •  na tacę w podpisanej kopercie
  •  na rachunek parafii: 03 9008 0005 0002 9577 3000 0010 (Bank Spółdzielczy w Staroźrebach) pod tytułem: DAROWIZNA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO (wówczas darowiznę można odliczyć od podatku).

DAROWIZNA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO

Co roku rozliczamy się z Urzędem Skarbowym. Istnieją różne ulgi podatkowe, z których możemy skorzystać, i jakie nam w danym roku podatkowym przysługują.

Jedną z ulg, z jakiej co roku można skorzystać, jest darowizna na cele kultu religijnego. Za pomocą tej ulgi zmniejszamy sumę dochodów, od której oblicza się podatek, częściowo zwracany przez Urząd Skarbowy. Przekazana darowizna zmniejsza nasze obciążenie podatkowe, a my wspieramy kult religijny w Parafii.

Odliczenie od dochodu przysługuje w wysokości dokonanej darowizny, jednak nie wyżej niż w kwocie stanowiącej:

  • 6% dochodu podatnika w ciągu roku podatkowego (osoby fizyczne)
  • 10% dochodu podatnika w ciągu roku podatkowego (osoby prawne).

Na przykład, jeśli roczny dochód wynosi 40.000 zł, to górna granica wysokości ulgi z tytułu darowizny na cele kultu religijnego, którą można odliczyć w danym roku, wynosi 2.400 zł.

WARUNKI SKORZYSTANIA Z TEJ ULGI

  1. posiadanie potwierdzenia wpłaty na rachunek bankowy Parafii (nie liczy się przekazanie wpłaty do Parafii gotówką);
  2. wypełnienie załącznika PIT/O (informacja o odliczeniach od dochodu /przychodu/ i od podatku w roku podatkowym) w rocznym zeznaniu podatkowym, przez wpisanie w części B poz. 13 oraz w części D:
  • wartości darowizny,
  • danych identyfikujących obdarowanego.

Do deklaracji nie trzeba załączać dowodu wpłaty.

Wszyscy dobroczyńcy zostają wpisani do parafialnej księgi fundatorów renowacji kaplicy św. Józefa. "Bóg zapłać"!

Za okazane wsparcie serdecznie dziękujemy:

Za okazane wsparcie serdecznie dziękujemy:

Święty Józefie – módl się za nami!

Galeria zdjęć

wstecz