Rok Pański

Cykl nie-
dzielny

Cykl pow
szedni

Popielec

Wielka-
noc

Wniebo-
wstąpienie

Zesłanie Ducha Świętego

Boże Ciało

Tygodnie zwykłe

I Niedziela Adwentu

przed Wielkim Postem

po okresie Wielkanocy

do dnia

tygodni

do dnia

od tygodnia

2024

B

II

14 II

31 III

12 V

19 V

30 V

13 II

5

20 V

7

1 XII

2025

C

I

5 III

20 IV

1 VI

8 VI

19 VI

4 III

8

9 VI

10

30 XI

2026

A

II

18 II

5 IV

17 V

24 V

4 VI

17 II

6

25 V

8

29 XI

2027

B

I

10 II

28 III

9 V

16 V

27 V

9 II

5

17 V

7

28 XI

2028

C

II

1 III

16 IV

28 V

4 VI

15 VI

29 II

8

5 VI

9

3 XII

2029

A

I

14 II

1 IV

13 V

20 V

31 V

13 II

6

21 V

7

2 XII

2030

B

II

6 III

21 IV

2 VI

9 VI

20 VI

5 III

8

10 VI

10

1 XII

2031 C I 26 II 13 IV 25 V 1 VI 12 VI 25 II 7 2 VI 9 30 XI