Za wszystkich zmarłych polecanych w wypominkach oraz spoczywających na naszym cmentarzu pafialnym, na cmentarzu przykościelnym lub w obrębie parafii módlmy się:

Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba; daj Twoim zmarłym sługom i służebnicom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 


W Roku Pańskim 2024 r. Bóg odwołał z tego świata przed Swoje Oblicze naszych parafian oraz osoby spoza parafii, których pochowaliśmy na cmentarzu parafialnym lub w innych miejscach spoczynku. Są to śp.:

Styczeń

 1. Daniela Szczepańska – ur. 27.02.1931 r., zm. 06.01.2024 r.
 2. Halina Ambroziak – ur. 16.02.1941 r., zm. 10.01.2024 r.
 3. Jerzy Jan Rogowski – ur. 23.06.1964 r., zm. 13.01.2024 r.
 4. Maria Żywiałkowska – ur. 08.02.1944 r., zm. 15.01.2024 r.
 5. Krystyna Stradomska – ur. 08.03.1935 r., zm. 25.01.2024 r.
 6. Teresa Staniszewska – ur. 01.01.1934 r., zm. 27.01.2024 r.

Luty

 1. Dominika Owczarzak-Kucharska – ur. 10.04.1938 r., zm. 20.02.2024 r.
 2. Sabina Chmielewska – ur. 24.04.1954 r., zm. 24.02.2024 r.

Marzec

 1. Teresa Grzylewska – ur. 06.03.1931 r., zm. 29.03.2024 r.
 2. Adam Marcin Cichy – ur. 07.03.1978 r., zm. 13.03.2024 r.

Kwiecień

 1. Józef Stanisław Chmiel – ur. 18.11.1939 r., zm. 03.04.2024 r.
 2. Krzysztof Bogucki – ur. 20.07.1983 r., zm. 12.04.2024 r.
 3. Marianna Pikała – ur. 15.07.1930 r., zm. 14.04.2024 r.
 4. Teresa Sadłowska – ur. 26.03.1952 r., zm. 16.04.2024 r.
 5. Janina Anna Stańczak – ur. 15.09.1933 r., zm. 29.04.2024 r.
 6. Sławomir Modzelewski – ur. 07.11.1972 r., zm. 28.04.2024 r.

Maj

 1. Dariusz Brzeziński – ur. 17.02.1963 r., zm. 21.05.2024 r.

Czerwiec

 1. Irena Kleniewska – ur. 26.08.1933 r., zm. 07.06.2024 r.
 2. ks. Waldemar Michał Karwowski – ur. 10.02.1947 r., zm. 08.06.2024 r.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.