Za wszystkich zmarłych polecanych w wypominkach oraz spoczywających na naszym cmentarzu pafialnym, na cmentarzu przykościelnym lub w obrębie parafii módlmy się:

Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba; daj Twoim zmarłym sługom i służebnicom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.


W Roku Pańskim 2023 r. Bóg odwołał z tego świata przed Swoje Oblicze naszych parafian oraz osoby spoza parafii, których pochowaliśmy na cmentarzu parafialnym lub w innych miejscach spoczynku. Są to śp.:

Styczeń

 1. Krystyna Nowakowska – ur. 23.04.1940 r., zm. 10.01.2023 r.

Luty

 1. Hipolit Henryk Dłabiszewski – ur. 13.08.1929 r., zm. 11.02.2023 r.
 2. Kazimiera Oleksiejuk – ur. 1928 r., zm. 11.02.2023 r.
 3. Marianna Teresa Wolińska – ur. 20.11.1928 r., zm. 12.02.2023 r.
 4. Stanisława Pomoryn – ur. 29.10.1940 r., zm. 23.02.2023 r.

Marzec

 1. Sylwester Henryk Bulaszewski – ur. 01.01.1973 r., zm. 21.03.2023 r.

Kwiecień

 1. Stanisław Grzegorz Jędrzejewski – ur. 25.01.1954 r., zm. 15.04.2023 r.
 2. Marta Janczewska – ur. 25.09.1925 r., zm. 08.04.2023 r.
 3. Zenon Golus – ur. 28.08.1934 r., zm. 23.04.2023 r.

Maj

 1. Bogdan Janusz Sawicki – ur. 22.05.1964 r., zm. 08.05.2023 r.
 2. Henryk Gzylewski – ur. 09.02.1937 r., zm. 17.05.2023 r.
 3. Teresa Rakowska – ur. 10.07.1932 r., zm. 26.05.2023 r.

Czerwiec

 1. Jadwiga Matczak – ur. 20.01.1941 r., zm. 15.06.2023 r.

Lipiec

 1. Franciszek Pomoryn – ur. 24.11.1935 r., zm. 03.07.2023 r.
 2. Zofia Sochocka – ur. 10.11.1932 r., zm. 07.07.2023 r.
 3. Patryk Graczykowski – ur. 11.04.1983 r., zm. 22.07.2023 r.

Sierpień

 1. Stanisława Pupek – ur. 04.02.1942 r., zm. 06.08.2023 r.
 2. Jan Piegat – ur. 14.05.1929 r., zm. 18.08.2023 r.
 3. Ludwika Aniela Świtalska – ur. 23.11.1930 r., zm. 29.08.2023 r.

Wrzesień

 1. Krzysztof Brzuski – ur. 07.11.1980 r., zm. 11.09.2023 r.