Za wszystkich zmarłych polecanych w wypominkach oraz spoczywających na naszym cmentarzu pafialnym, na cmentarzu przykościelnym lub w obrębie parafii módlmy się:

Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba; daj Twoim zmarłym sługom i służebnicom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 


W Roku Pańskim 2024 r. Bóg odwołał z tego świata przed Swoje Oblicze naszych parafian oraz osoby spoza parafii, których pochowaliśmy na cmentarzu parafialnym lub w innych miejscach spoczynku. Są to śp.:

Styczeń

  1. Daniela Szczepańska – ur. 27.02.1931 r., zm. 06.01.2024 r.
  2. Halina Ambroziak – ur. 16.02.1941 r., zm. 10.01.2024 r.
  3. Jerzy Jan Rogowski – ur. 23.06.1964 r., zm. 13.01.2024 r.
  4. Maria Żywiałkowska – ur. 08.02.1944 r., zm. 15.01.2024 r.
  5. Krystyna Stradomska – ur. 08.03.1935 r., zm. 25.01.2024 r.
  6. Teresa Staniszewska – ur. 01.01.1934 r., zm. 27.01.2024 r.

Luty

  1. Dominika Owczarzak-Kucharska – ur. 10.04.1938 r., zm. 20.02.2024 r.
  2. Sabina Chmielewska – ur. 24.04.1954 r., zm. 24.04.2024 r.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.