Za wszystkich zmarłych polecanych w wypominkach oraz spoczywających na naszym cmentarzu pafialnym, na cmentarzu przykościelnym lub w obrębie parafii módlmy się:

Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba; daj Twoim zmarłym sługom i służebnicom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.


W Roku Pańskim 2023 r. Bóg odwołał z tego świata przed Swoje Oblicze naszych parafian oraz osoby spoza parafii, których pochowaliśmy na cmentarzu parafialnym lub w innych miejscach spoczynku. Są to śp.:

Styczeń

 1. Krystyna Nowakowska – ur. 23.04.1940 r., zm. 10.01.2023 r.

Luty

 1. Hipolit Henryk Dłabiszewski – ur. 13.08.1929 r., zm. 11.02.2023 r.
 2. Kazimiera Oleksiejuk – ur. 1928 r., zm. 11.02.2023 r.
 3. Marianna Teresa Wolińska – ur. 20.11.1928 r., zm. 12.02.2023 r.
 4. Stanisława Pomoryn – ur. 29.10.1940 r., zm. 23.02.2023 r.

Marzec

 1. Sylwester Henryk Bulaszewski – ur. 01.01.1973 r., zm. 21.03.2023 r.

Kwiecień

 1. Stanisław Grzegorz Jędrzejewski – ur. 25.01.1954 r., zm. 15.04.2023 r.
 2. Marta Janczewska – ur. 25.09.1925 r., zm. 08.04.2023 r.
 3. Zenon Golus – ur. 28.08.1934 r., zm. 23.04.2023 r.

Maj

 1. Bogdan Janusz Sawicki – ur. 22.05.1964 r., zm. 08.05.2023 r.
 2. Henryk Gzylewski – ur. 09.02.1937 r., zm. 17.05.2023 r.
 3. Teresa Rakowska – ur. 10.07.1932 r., zm. 26.05.2023 r.