ul. Płocka 11, Nowa Góra, 09-440 Staroźreby 24 261 81 89 lub 502 497 934 kontakt@parafiagora.pl

Znak wiary i dziedzictwo kultury – kalendarz parafialny

Planujemy wydanie parafialnego kalendarza na kolejny Rok Pański. 

UWAGA! W galerii umieszczamy już otrzymane zdjęcia kapliczek. Prosimy o przysyłanie brakujących zdjęć naszych lokalnych miejsc kultu.

W kalendarzu znajdą się:

Powyższa inicjatywa wymaga pomocy parafian. W dzisiejszych czasach prawie każdy ma aparat fotograficzny. Wykorzystajmy je w pożytecznym celu. Zapraszamy więc do współtworzenia kalendarza.

Pomoc polega na 3 prostych krokach:

  • wykonać 2-3 ładne fotografie krzyża, kapliczki lub figury w swojej miejscowości (fotografie powinny być w formacie .jpg i wielkości do 2 MB każda);
  • przesłać fotografie na adres parafii: kontakt@parafiagora.pl;
  • koniecznie dołączyć imię i nazwisko autora zdjęcia oraz lokalizację (miejscowość i ewentualne szczegóły usytuowania).

Ostateczny termin nadsyłania fotografii: 31 lipca 2022 r.

O doborze fotografii do kalendarza zdecyduje komisja powołana przez proboszcza parafii.


Przesłanie fotografii wraz z danymi ich autora będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich ewentualną publikację w kalendarzu oraz w galerii na stronie parafiagora.pl. Nadesłane fotografie nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich.

Galeria zdjęć

wstecz