Początki chóru kościelnego parafii Góra sięgają odległych lat ubiegłego wieku. Niestety brak o tym dokładnych informacji, istnieją tylko słowne przekazy najstarszych parafian. W roku 2008 z inicjatywy naszego organisty p. Jacka oraz grupy entuzjastów śpiewu sakralnego wznowił swoją działalność mieszany zespół śpiewaczy. Dziś, licząca około 15 osób grupa zwolenników śpiewu z naszej parafii stanowi dojrzały zespół chóralny. Natomiast w roku 2012 powstała orkiestra (sekcja kilku instrumentów dętych) współpracująca z chórem: „instrument swym brzmieniem to czuje, jakim gra tonem drugi z nim związany” (Franciszek Karpiński).


Swoje święto obchodzimy w dniu św. Cecylii, czyli 22 listopada. Wtedy to Kościół wspomina św. Cecylię, dziewicę i męczennicę, patronkę organistów, chórów, zespołów muzyki kościelnej, a także budowniczych organów i instrumentów muzycznych. Cecylia jest jedną z najsłynniejszych świętych męczennic Kościoła Rzymskiego. Niestety, na temat jej życia posiadamy bardzo mało wiarygodnych informacji historycznych. Nie można nawet dokładnie określić, kiedy żyła i kiedy poniosła męczeńską śmierć, ponieważ w pierwszych wiekach chrześcijaństwa nie przywiązywano dużej wagi do chronologii, ani do wiernych danych biograficznych. Dziś trudno nam odróżnić w opisie jej męczeństwa fakty historyczne od legendy. Podstawowym, traktującym o niej dokumentem, jest pochodzący z V wieku opis jej męczeńskiej śmierci.


Święta Cecylia żyła najprawdopodobniej na przełomie II i III wieku. Pochodziła z rodu rzymskich patrycjuszy. Jako gorliwa chrześcijanka złożyła ślub czystości. Mimo że zmuszono ją do małżeństwa z poganinem Walerianem, nie tylko nie złamała ślubu, lecz jeszcze pozyskała dla Chrystusa swego męża. Walerian bowiem zapragnął poznać wiarę chrześcijańską i przyjął chrzest z rąk papieża Urbana I. Ochrzczony został również brat Waleriana, Tyburcjusz. W niedługim czasie nastąpiły prześladowania chrześcijan, w wyniku których Cecylia i Walerian ponieśli śmierć męczeńską. Cecylię pochowano w katakumbach św. Kaliksta w Rzymie. Jej ciało odnaleziono w 821 roku, było nienaruszone, w pozycji leżącej, lekko pochylone ku ziemi. Papież Paschalis I (817-824) przeniósł jej sarkofag do zbudowanej w IV wieku na rzymskim Zatybrzu bazyliki. Postawiono ją w miejscu, w którym Cecylia mieszkała niegdyś ze swym mężem. Dzisiaj jej relikwie spoczywają właśnie w tej bazylice i choćby z tego względu jest to najsłynniejsza świątynia poświęcona tej świętej.


Legenda głosi, że św. Cecylia grała na organach, bardziej jednak prawdopodobne jest, że brała do rąk harfę, typowy instrument dla pań ze znakomitych rodzin rzymskich w III wieku naszej ery. Święta Cecylia uznawana jest za patronkę chórów i kościelnych zespołów wokalno-muzycznych, lecz w istocie jest ona patronką wszystkich tych, którzy muzyką i śpiewem wychwalają Boga. W ikonografii św. Cecylia przedstawiana jest jako orantka. Późniejsze prezentacje ukazują ją w tunice z palmą męczeńską w dłoni. Czasami gra na organach. Jej atrybutami są: anioł, instrumenty muzyczne - cytra, harfa, lutnia, organy, płonąca lampka, miecz, wieniec z białych i czerwonych róż - oznaczających jej niewinność i męczeństwo.


Działalność chóru skupia się na aktywnym uczestnictwie we Mszach świętych i nabożeństwach odprawianych w kościele parafialnym w okresach świątecznych oraz z okazji innych ważnych uroczystości parafialnych i patriotycznych. Nasze występy mają za zadanie ubogacenie sprawowanej liturgii. Repertuar przygotowujemy na spotkaniach roboczych, których terminy ustalamy wspólnie. Niestety w związku z pandemią (Covid 19) od marca 2020 roku próby chóru i orkiestry zostały ograniczone do minimum. Mimo to staramy się wytrwale pracować, rozwijając nasze umiejętności i wzbogacając repertuar. Przyświecają nam słowa, które powiedział Papież Paweł VI :"Nic tak skutecznie nie broni wiary jak śpiew sakralny”.

Dodatkową zachętą do śpiewu jest motto św. Augustyna:

„ Kto dobrze śpiewa – podwójnie się modli”.

Jako, że jesteśmy wspólnotą otwartą, serdecznie zapraszamy do nas wszystkich, którzy chcą śpiewem wielbić Pana.


„Ty, bracie, siostro, otwórz się na Boga głośny zew, I Ewangelię bliźnim nieś śpiewając Bogu pieśń”.