Zapraszamy Rodziców kandydatów do Pierwszej Komunii świętej, by do 31 sierpnia złożyli osobiście do kancelarii wydrukowaną i wypełnioną deklaracje zgłoszeniową (do pobrania u dołu strony).

 

"Bierzcie i jedzcie. To jest Ciało Moje" (Mt 26, 26).

 

KATECHEZA PARAFIALNA PRZED I KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ

Przygotowanie do I Komunii świętej: Katecheza parafialna odbywa się w II niedziele miesiąca o godz. 9:00 (Mszy św. i spotkanie).

We właściwym przygotowaniu do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej pomaga nam Instrukcja 43. Synodu Diecezji Płockiej.

UWAGA! ZASTRZEGA SIĘ MOŻLIWOŚĆ ZMIAN PONIŻSZYCH TERMINÓW!


ROK SZKOLNY 2023/2024 – SPOTKANIA OBOWIĄZKOWE

 1. 10 września 2023 r. (niedziela), godz. 9:00 – Msza św. i katecheza
 2. 8 października 2023 r. (niedziela), godz. 9:00 – Msza św. i katecheza
 3. 12 października 2023 r. (czwartek), godz. 16:30 – Różaniec
 4. 26 października 2023 r. (czwartek), godz. 16:30 – Różaniec
 5. 12 listopada 2023 r. (niedziela), godz. 9:00 – Msza św. i katecheza
 6. 10 grudnia 2023 r. (niedziela), godz. 9:00 – Msza św. w Rekolekcje Adwentowe
 7. 11 grudnia 2023 r. (poniedziałek) – Msza św. w Rekolekcje Adwentowe
 8. 12 grudnia 2023 r. (wtorek) – Msza św. w Rekolekcje Adwentowe
 9. 14 stycznia 2024 r. (niedziela), godz. 9:00 – Msza św. i katecheza
 10. 11 lutego 2024 r. (niedziela), godz. 9:00 – Msza św. i katecheza
 11. 1 marca 2024 r. (piątek), godz. 16:15 – Droga Krzyżowa
 12. 10 marca 2024 r. (niedziela), godz. do wyboru – Msza św. w Rekolekcje Wielkopostne
 13. 11 marca 2024 r. (poniedziałek), godz. 11:00 – Msza św. w Rekolekcje Wielkopostne
 14. 12 marca 2024 r. (wtorek), godz. 11:00 – Msza św. w Rekolekcje Wielkopostne
 15. 24 marca 2024 r. (niedziela Palmowa), godz.11:30 – Msza św. z procesją z palmami
 16. 14 kwietnia 2024 r. (niedziela), godz. 9:00 – Msza św. i katecheza

 

ROK SZKOLNY 2023/2024 – SPOTKANIA PRZYGOTOWAWCZE

 1. 20 maja 2024 r. (poniedziałek), godz. 18:00 – spotkanie przygotowawcze
 2. 21 maja 2024 r. (wtorek), godz. 18:00 – spotkanie przygotowawcze
 3. 22 maja 2024 r. (środa), godz. 18:00 – spotkanie przygotowawcze

 

ROK SZKOLNY 2023/2024 – SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA

24 maja 2024 r. (piątek), godz. 15:00

 

ROK SZKOLNY 2023/2024 – UROCZYSTOŚĆ PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ

26 maja 2024 r. (niedziela), godz. 11:30

 

ROK SZKOLNY 2023/2024 – DNI UMOCNIENIA z wręczeniem pamiątek

 1. 27 maja 2024 r. (poniedziałek), godz. 16:40 (próba procesji Bożego Ciała, Msza święta z homilią)
 2. 28 maja 2024 r. (wtorek), godz. 16:40 (próba procesji Bożego Ciała, Msza święta z homilią)
 3. 29 maja 2024 r. (środa), godz. 17:00 (Msza święta z homilią), chętni mogą przyjść na godz. 16:30 (Litania do Matki Bożej i Tajemnica Różańca w intencji Dzieci Komunijnych i o wzrost pobożności eucharystycznej parafian)
 4. 30 maja 2024 r. (czwartek), godz. 11:30 (Msza święta z procesją w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa)

KONKURS EUCHARYSTYCZNY

W ciągu roku szkolnego uczniom szkoły podstawowej wręczane są pamiątki udziału w niedzielnej Mszy świętej. W roku 2023/2024 zawierają one cytat biblijny (z jednym pustym miejscem do uzupełnienia, które trzeba odnaleźć w Piśmie świętym) oraz pieczęć parafii. W związku z tymi pamiątkami trwa konkurs z nagrodami za frekwencję w każdym semestrze roku szkolnego (za pierwsze 3 miejsca). Gdyby ktoś był w innym kościele, to oczywiście również się liczy tamtejsza pamiątka lub wpis rodzica. Szczegóły u pań katechetek. Pamiątkę otrzymaną po zakończeniu Mszy świętej należy uzupełnić o brakujący wyraz oraz zbierać razem z pamiątkami z innych niedziel, najlepiej wklejając je w zeszyt. Dwukrotnie: na koniec stycznia oraz na początku września panie katechetki podsumowują wyniki.

Pamiątki udziału w niedzielnej Mszy świętej są także do wglądu na wizycie duszpasterskiej podczas rozmowy o spełnianiu praktyk religijnych.