"Bierzcie i jedzcie. To jest Ciało Moje" (Mt 26, 26).

 

KATECHEZA PARAFIALNA PRZED I KOMUNIĄ ŚWIĘTĄ

Przygotowanie do I Komunii świętej: Katecheza parafialna odbywa się w II niedziele miesiąca o godz. 9:00 (Mszy św. i spotkanie).

We właściwym przygotowaniu do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej pomaga nam Instrukcja 43. Synodu Diecezji Płockiej.

UWAGA! ZASTRZEGA SIĘ MOŻLIWOŚĆ ZMIAN PONIŻSZYCH TERMINÓW!


ROK SZKOLNY 2022/2023 – SPOTKANIA OBOWIĄZKOWE

 1. 11 września 2022 r. (niedziela), godz. 9:00 – Msza św. i katecheza
 2. 9 października 2022 r. (niedziela), godz. 9:00 – Msza św. i katecheza
 3. 12 października 2022 r. (środa), godz. 16:30 – Różaniec
 4. 27 października 2022 r. (czwartek), godz. 16:30 – Różaniec
 5. 13 listopada 2022 r. (niedziela), godz. 9:00 – Msza św. i katecheza
 6. 4 grudnia 2022 r. (niedziela), godz. 9:00 – Msza św.
 7. 5 grudnia 2022 r. (poniedziałek), godz. 10:30 – Msza św. w Rekolekcje Adwentowe
 8. 6 grudnia 2022 r. (wtorek), godz. 10:30 – Msza św. w Rekolekcje Adwentowe
 9. 8 stycznia 2023 r. (niedziela Chrztu Pańskiego), godz. 9:00 – Msza św.
 10. 5 lutego 2023 r. (niedziela), godz. 9:00 – Msza św. i katecheza
 11. 10 marca 2023 r. (piątek), godz. 16:15 – Droga Krzyżowa
 12. 19 marca 2023 r. (niedziela), godz. 9:00 – Msza św. w Rekolekcje Wielkopostne
 13. 20 marca 2023 r. (poniedziałek), godz. 10:30 – Msza św. w Rekolekcje Wielkopostne
 14. 21 marca 2023 r. (wtorek), godz. 10:30 – Msza św. w Rekolekcje Wielkopostne
 15. 2 kwietnia 2023 r. (niedziela Palmowa), godz.11:30 – Msza św. z procesją z palmami i adoracją Najświętszego Sakramentu
 16. 14 maja 2023 r. (niedziela), godz. 9:00 – Msza św. i katecheza

 

ROK SZKOLNY 2022/2023 – SPOTKANIA PRZYGOTOWAWCZE

 1. 29 maja 2023 r. (poniedziałek), godz. 18:00 – spotkanie przygotowawcze
 2. 30 maja 2023 r. (wtorek), godz. 18:00 – spotkanie przygotowawcze
 3. 31 maja 2023 r. (środa), godz. 18:00 – spotkanie przygotowawcze

 

ROK SZKOLNY 2022/2023 – SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA

2 czerwca 2023 r. (piątek), godz. 15:00

 

ROK SZKOLNY 2022/2023 – UROCZYSTOŚĆ PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ

4 czerwca 2023 r. (niedziela), godz. 11:30

 

ROK SZKOLNY 2022/2023 – DNI UMOCNIENIA z wręczeniem pamiątek

 1. 5 czerwca 2023 r. (poniedziałek), godz. 16:40 (próba procesji Bożego Ciała, Msza święta z litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa)
 2. 6 czerwca 2023 r. (wtorek), godz. 16:40 (próba procesji Bożego Ciała, Msza święta z litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa)
 3. 7 czerwca 2023 r. (środa), godz. 17:00 (Msza święta z litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa), chętni mogą przyjść na godz. 16:30 (Różaniec w intencji Dzieci Komunijnych i o wzrost pobożności eucharystycznej parafian)
 4. 8 czerwca 2023 r. (czwartek), godz. 11:30 (Msza święta z procesją w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa)

KONKURS EUCHARYSTYCZNY

W ciągu roku szkolnego uczniom szkoły podstawowej wręczane są pamiątki udziału w niedzielnej Mszy świętej. W roku 2022/2023 zawierają one cytat biblijny (z jednym pustym miejscem do uzupełnienia, które trzeba odnaleźć w Piśmie świętym) oraz pieczęć parafii. W związku z tymi pamiątkami trwa konkurs z nagrodami za frekwencję w każdym semestrze roku szkolnego (za pierwsze 3 miejsca). Gdyby ktoś był w innym kościele, to oczywiście również się liczy tamtejsza pamiątka lub wpis rodzica. Szczegóły u pań katechetek. Pamiątkę otrzymaną po zakończeniu Mszy świętej należy uzupełnić o brakujący wyraz oraz zbierać razem z pamiątkami z innych niedziel, najlepiej wklejając je w zeszyt. Dwukrotnie: na koniec stycznia oraz na początku września panie katechetki podsumowują wyniki.

Pamiątki udziału w niedzielnej Mszy świętej są także do wglądu na wizycie duszpasterskiej podczas rozmowy o spełnianiu praktyk religijnych.