„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28, 19).

Uwaga! Sprawę ewentualnego chrztu dziecka rodziców, którzy - nie mając przeszkód małżeńskich - trwają w związku niekanonicznym (niesakramentalnym), reguluje w diecezji płockiej Dekret Biskupa Płockiego z 2020 r.

O przygotowaniu do chrztu osób dorosłych (po 18 roku życia) więcej znajdziesz tutaj.


KATECHEZA PARAFIALNA PRZED CHRZTEM ŚWIĘTYM

Dla rodziców i chrzestnych spotkanie katechetyczno-pastoralne odbywa się w sobotę przed niedzielą chrztu świętego o godz. 18:00 w kościele lub w parafialnej sali spotkań.

W skrócie

Każdy człowiek (z wyjątkiem Matki Bożej i Pana Jezusa) przychodzi na świat obarczony dziedzictwem grzechu pierworodnego. Przez chrzest człowiek rodzi się do życia Bożego. Chrzest jest przejściem ze stanu śmierci grzechu do życia w łasce, z niewoli szatana do wolności dzieci Bożych. Chrzest włącza do wspólnoty Kościoła – Ciała Mistycznego Chrystusa. Istotnym zewnętrznym znakiem chrztu jest polanie wodą głowy przyjmującego sakrament i wymówienie słów: „Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Właściwym miejscem udzielania chrztu jest kościół parafialny, a właściwym czasem sprawowania tego sakramentu – niedzielna Msza Święta. Jeśliby kapłan lub diakon był nieobecny, a życiu dziecka zagrażało niebezpieczeństwo (np. w szpitalu), chrztu udzielić może każdy człowiek, kierujący się właściwą intencją. Taki chrzest jest ważny, trzeba go potem zgłosić w kancelarii parafialnej oraz dopełnić obrzędów sakramentalnych w Kościele.


KROK PO KROKU

Krok 1

Około miesiąca przed planowanym chrztem rodzice (a przynajmniej jedno z nich) powinni zgłosić swój zamiar w kancelarii parafialnej z następującymi dokumentami:

  • dowody tożsamości (do wglądu);
  • odpis aktu urodzenia dziecka (do wglądu);
  • dane rodziców chrzestnych (imię, nazwisko, rok urodzenia, adres zamieszkania).

Aby spotkanie zgłoszenie przebiegło sprawniej, moża wcześniej wydrukować i wypełnić formularz zgłoszenia chrztu (w załączniku na dole strony internetowej).

 

Krok 2

W trakcie pierwszego spotkania duszpasterz ustala sposób przygotowania rodziców i chrzestnych do sakramentu chrztu. Powinien wprowadzić rodziców w teologię chrztu i podać informacje praktyczne na temat przebiegu liturgii. Przy tej okazji warto rozważyć ofiarę na wynagrodzenie posługi szafarza, kościelnego i organisty.

 

Krok 3

Rodzice (jeśli mogą) i chrzestni powinni przed chrztem przystąpić do sakramentu pokuty. Fakt odbycia spowiedzi poświadcza spowiednik swoim podpisem na zaświadczeniu o spowiedzi (formularz otrzymuje się w kancelarii parafialnej). Przed rozpoczęciem spowiedzi wypada poinformować spowiednika, z jakiej okazji się ona odbywa.

 

Krok 4

Dla rodziców i chrzestnych spotkanie katechetyczno-pastoralne odbywa się w sobotę przed niedzielą chrztu świętego o godz. 18:00 w kościele lub w parafialnej sali spotkań.

Rodzice i chrzestni dostarczają:

  • zaświadczenia o odbytej spowiedzi;
  • zaświadczenia o dopuszczeniu rodziców chrzestnych do tej godności (jeśli są spoza naszej parafii). W parafiach diecezji płockiej obowiązuje jednolity formularz dla kandydatów na rodzica chrzestnego.

Po okazaniu powyższych dokumentów rodzice i chrzestni składają własnoręczne podpisy w dwóch księgach metrykalnych.

Następnie odbywa się krótkie spotkanie katechetyczno-pastoralne.

 

Krok 5

W wyjątkowych sytuacjach, jeśli nie było Kroku 4 to:

Na 15 minut przed Mszą świętą rodzice i chrzestni powinni pojawić się w kancelarii parafialnej lub w kościele i dostarczyć:

  • zaświadczenia o odbytej spowiedzi;
  • zaświadczenia o dopuszczeniu rodziców chrzestnych do tej godności (jeśli są spoza naszej parafii). W parafiach diecezji płockiej obowiązuje jednolity formularz dla kandydatów na rodzica chrzestnego.

Po okazaniu powyższych dokumentów rodzice i chrzestni składają własnoręczne podpisy w dwóch księgach metrykalnych.

Chrzest przebiega według zasad ustalonych podczas pierwszego spotkania.


Często zadawane pytania:

Kto może zostać rodzicem chrzestnym?

Kto może być "świadkiem chrztu"?

Czy osoby żyjące w związku niesakramentalnym mogą być rodzicami chrzestnymi?

Czy możliwy jest chrzest dziecka ze związku niesakramentalnego?

Co z rodzicami, którzy pragnęliby zawrzeć związek małżeński, a nie mogą z uwagi na przeszkody kanoniczne? Czy mogą ochrzcić swe dziecko?

Czy ważny jest tzw. „chrzest z wody”, a więc dokonany np. przez pielęgniarkę lub położną w sytuacji zagrożenia życia dziecka?

Jak wygląda procedura chrztu osoby dorosłej?