W diecezji płockiej od 1910 roku odbywa się wprowadzona przez bł. abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego, praktyka Generalnej Komunii świętej. Jej nowy kształt funkcjonuje od 1984 r. pod nazwą Odnowienie Przyrzeczeń Chrzcielnych. Nowe brzmienie tej uroczystości wskazuje na wewnętrzny związek między chrztem i Eucharystią.

 

 

KATECHEZA PARAFIALNA PRZED ODNOWIENIEM PRZYRZECZEŃ CHRZTU ŚWIĘTEGO

Przygotowanie do Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego: Katecheza parafialna odbywa się w I niedziele miesiąca w ramach Mszy świętej o godzinie 11:30.

We właściwym przygotowaniu do Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu świętego pomaga nam Instrukcja 43. Synodu Diecezji Płockiej.

UWAGA! ZASTRZEGA SIĘ MOŻLIWOŚĆ ZMIAN PONIŻSZYCH TERMINÓW!


ROK SZKOLNY 2022/2023 – Spotkania obowiązkowe

 1. 4 września 2022 r. (niedziela), godz. 11:30 – Msza św. z procesją Eucharystyczną i spotkanie organizacyjne
 2. 2 października 2022 r. (niedziela), godz. 11:30 – Msza św. z procesją Eucharystyczną
 3. 7 października 2022 r. (piątek), godz. 16:30 – Różaniec
 4. 28 października 2022 r. (piątek), godz. 16:30 – Różaniec
 5. 6 listopada 2022 r. (niedziela), godz. 11:30 – Msza św. z adoracją Najświętszego Sakramentu
 6. 4 grudnia 2022 r. (niedziela), godz. 11:30 – Msza św. z adoracją Najświętszego Sakramentu
 7. 5 grudnia 2022 r. (poniedziałek), godz. 10:30 – Msza św. w Rekolekcje Adwentowe
 8. 6 grudnia 2022 r. (wtorek), godz. 10:30 – Msza św. w Rekolekcje Adwentowe
 9. 8 stycznia 2023 r. (niedziela Chrztu Pańskiego), godz. 11:30 – Msza św.
 10. 5 lutego 2023 r. (niedziela), godz. 11:30 – Msza św. z adoracją Najświętszego Sakramentu
 11. 5 marca 2023 r. (niedziela), godz. 11:30 – Msza św. z adoracją Najświętszego Sakramentu
 12. 17 marca 2023 r. (piątek), godz. 16:15 – Droga Krzyżowa
 13. 19 marca 2023 r. (niedziela), godz. 11:30 – Msza św. w Rekolekcje Wielkopostne
 14. 20 marca 2023 r. (poniedziałek), godz. 10:30 – Msza św. w Rekolekcje Wielkopostne
 15. 21 marca 2023 r. (wtorek), godz. 10:30 – Msza św. w Rekolekcje Wielkopostne
 16. 2 kwietnia 2023 r. (niedziela Palmowa), godz. 11:30 – Msza św. z procesją z palmami i adoracją Najświętszego Sakramentu
 17. 9 kwietnia 2023 r. (niedziela Wielkanocna), godz. 6:00 – procesja rezurekcyjna i Msza św.
 18. 7 maja 2023 r. (niedziela), godz. 11:30 – Msza św. z procesją Eucharystyczną

 

ROK SZKOLNY 2022/2023 – Rozmowy kwalifikacyjne

Z rozmów kwalifikacyjnych są zwolnieni kandydaci z frekwencją powyżej 90% na spotkaniach obowiązkowych

 1. 8 maja 2023 r. (poniedziałek), godz. 18:00 – rozmowa kwalifikacyjna
 2. 9 maja 2023 r. (wtorek), godz. 18:00 – rozmowa kwalifikacyjna

 

ROK SZKOLNY 2022/2023 – Spotkania przygotowawcze

 1. 15 maja 2023 r. (poniedziałek), godz. 18:00 – spotkanie przygotowawcze
 2. 16 maja 2023 r. (wtorek), godz. 18:00 – spotkanie przygotowawcze

 

ROK SZKOLNY 2022/2023 – Sakrament pokuty i pojednania

19 maja 2023 r. (piątek), godz. 15:00

 

ROK SZKOLNY 2022/2023 – Uroczystość Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego

21 maja 2023 r. (niedziela), godz. 11:30

 

ROK SZKOLNY 2022/2023 – Dni umocnienia z wręczeniem pamiątek

 1. 22 maja 2023 r. (poniedziałek), godz. 17:00 (Msza święta).
 2. 23 maja 2023 r. (wtorek), godz. 17:00 (Msza święta).
 3. 24 maja 2023 r. (środa), godz. 16:50 (Tajemnica Różańca w intencji odnawiających Przyrzeczenia Chrztu świętego i ich Rodzin) i 17:00 (Msza święta).

Zachęcamy do udziału we wspólnej modlitwie na Nabożeństwie Majowym o godz. 16:30.


KONKURS EUCHARYSTYCZNY

W ciągu roku szkolnego uczniom szkoły podstawowej wręczane są pamiątki udziału w niedzielnej Mszy świętej. W roku 2022/2023 zawierają one cytat biblijny (z jednym pustym miejscem do uzupełnienia, które trzeba odnaleźć w Piśmie świętym) oraz pieczęć parafii. W związku z tymi pamiątkami trwa konkurs z nagrodami za frekwencję w każdym semestrze roku szkolnego (za pierwsze 3 miejsca). Gdyby ktoś był w innym kościele, to oczywiście również się liczy tamtejsza pamiątka lub wpis rodzica. Szczegóły u pań katechetek. Pamiątkę otrzymaną po zakończeniu Mszy świętej należy uzupełnić o brakujący wyraz oraz zbierać razem z pamiątkami z innych niedziel, najlepiej wklejając je w zeszyt. Dwukrotnie: na koniec stycznia oraz na początku września panie katechetki podsumowują wyniki.

Pamiątki udziału w niedzielnej Mszy świętej są także do wglądu na wizycie duszpasterskiej podczas rozmowy o spełnianiu praktyk religijnych.