Zapraszamy Rodziców kandydatów do Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu świętego, by do 31 sierpnia złożyli osobiście do kancelarii wydrukowaną i wypełnioną deklaracje zgłoszeniową (do pobrania u dołu strony).

W diecezji płockiej od 1910 roku odbywa się wprowadzona przez bł. abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego, praktyka Generalnej Komunii świętej. Jej nowy kształt funkcjonuje od 1984 r. pod nazwą Odnowienie Przyrzeczeń Chrzcielnych. Nowe brzmienie uroczystości wskazuje na wewnętrzny związek między chrztem i Eucharystią.

 

KATECHEZA PARAFIALNA PRZED ODNOWIENIEM PRZYRZECZEŃ CHRZTU ŚWIĘTEGO

Przygotowanie do Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego: Katecheza parafialna odbywa się w I niedziele miesiąca w ramach Mszy świętej o godzinie 11:30.

We właściwym przygotowaniu do Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu świętego pomaga nam Instrukcja 43. Synodu Diecezji Płockiej.

UWAGA! ZASTRZEGA SIĘ MOŻLIWOŚĆ ZMIAN PONIŻSZYCH TERMINÓW!


ROK SZKOLNY 2023/2024 – Spotkania obowiązkowe

PODCZAS MSZY ŚWIĘTYCH W PIERWSZE NIEDZIELE MIESIĄCA CHŁOPCY ZAJMUJĄ MIEJSCA PRZY OŁTARZU (W PREZBITERIUM)

 1. 3 września 2023 r. (niedziela), godz. 11:30 – Msza św. z procesją Eucharystyczną i spotkanie organizacyjne
 2. 1 października 2023 r. (niedziela), godz. 11:30 – Msza św. z procesją Eucharystyczną
 3. 5 października 2023 r. (czwartek), godz. 16:30 – Różaniec
 4. 19 października 2023 r. (czwartek), godz. 16:30 – Różaniec
 5. 5 listopada 2023 r. (niedziela), godz. 11:30 – Msza św. z adoracją Najświętszego Sakramentu
 6. 10 grudnia 2023 r. (niedziela), godz. 9:00 – Msza św. w Rekolekcje Adwentowe
 7. 11 grudnia 2023 r. (poniedziałek) – Msza św. w Rekolekcje Adwentowe
 8. 12 grudnia 2023 r. (wtorek) – Msza św. w Rekolekcje Adwentowe
 9. 7 stycznia 2024 r. (niedziela Chrztu Pańskiego), godz. 11:30 – Msza św. z adoracją Najświętszego Sakramentu
 10. 4 lutego 2024 r. (niedziela), godz.11:30 – Msza św. z adoracją Najświętszego Sakramentu
 11. 23 lutego 2024 r. (piątek), godz. 16:15 – Droga Krzyżowa
 12. 10 marca 2024 r. (niedziela), godz. do wyboru – Msza św. w Rekolekcje Wielkopostne
 13. 11 marca 2024 r. (poniedziałek)godz.11:00 – Msza św. w Rekolekcje Wielkopostne
 14. 12 marca 2024 r. (wtorek), godz. 11:00 – Msza św. w Rekolekcje Wielkopostne
 15. 24 marca 2024 r. (niedziela Palmowa), godz.11:30 – Msza św. z procesją z palmami
 16. 31 marca 2024 r. (niedziela Wielkanocna), godz.6:00 – procesja rezurekcyjna i Msza św.
 17. 7 kwietnia 2024 r. (niedziela), godz. 11:30 – Msza św. z procesją Eucharystyczną

 

ROK SZKOLNY 2023/2024 – Rozmowy kwalifikacyjne

Z rozmów kwalifikacyjnych są zwolnieni kandydaci z frekwencją powyżej 90% na spotkaniach obowiązkowych

23 kwietnia 2024 r. (wtorek), godz. 18:00 – rozmowa kwalifikacyjna

(lub w innym terminie zaproponowanym do uzgodnienia)

ROK SZKOLNY 2023/2024 – Spotkania przygotowawcze

 1. 6 maja 2024 r. (poniedziałek), godz. 18:00 – spotkanie przygotowawcze
 2. 7 maja 2024 r. (wtorek), godz. 18:00 – spotkanie przygotowawcze

 

ROK SZKOLNY 2023/2024 – Sakrament pokuty i pojednania

10 maja 2024 r. (piątek), godz. 15:00

 

ROK SZKOLNY 2023/2024 – Uroczystość Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego

12 maja 2024 r. (niedziela), godz. 11:30

 

ROK SZKOLNY 2023/2024 – Dni umocnienia z wręczeniem pamiątek

 1. 13 maja 2024 r. (poniedziałek), godz. 17:00 (Msza święta z homilią).
 2. 14 maja 2024 r. (wtorek), godz. 17:00 (Msza święta z homilią).
 3. 15 maja 2024 r. (środa), godz. 16:50 (Tajemnica Różańca w intencji odnawiających Przyrzeczenia Chrztu świętego i ich Rodzin) i 17:00 (Msza święta z homilią).

Zachęcamy do udziału we wspólnej modlitwie na Nabożeństwie Majowym o godz. 16:30.


KONKURS EUCHARYSTYCZNY

W ciągu roku szkolnego uczniom szkoły podstawowej wręczane są pamiątki udziału w niedzielnej Mszy świętej. W roku 2023/2024 zawierają one cytat biblijny (z jednym pustym miejscem do uzupełnienia, które trzeba odnaleźć w Piśmie świętym) oraz pieczęć parafii. W związku z tymi pamiątkami trwa konkurs z nagrodami za frekwencję w każdym semestrze roku szkolnego (za pierwsze 3 miejsca). Gdyby ktoś był w innym kościele, to oczywiście również się liczy tamtejsza pamiątka lub wpis rodzica. Szczegóły u pań katechetek. Pamiątkę otrzymaną po zakończeniu Mszy świętej należy uzupełnić o brakujący wyraz oraz zbierać razem z pamiątkami z innych niedziel, najlepiej wklejając je w zeszyt. Dwukrotnie: na koniec stycznia oraz na początku września panie katechetki podsumowują wyniki.

Pamiątki udziału w niedzielnej Mszy świętej są także do wglądu na wizycie duszpasterskiej podczas rozmowy o spełnianiu praktyk religijnych.