Jeśli zależy nam na konkretnym terminie intencji, powiniśmy próbować zgłosić ją odpowiednio wcześniej. Od czerwca 2024 r. przyjmujemy intencje na Msze święte do końca 2024 r.

O Mszach świętych prosimy powiadomić krewnych i znajomych. W pełni uczestniczymy we Mszy Świętej przyjmując Komunię Świętą. Przed Mszą Świętą jest możliwość przystąpienia do Sakramentu Pokuty.


Harmonogram intencji mszalnych

ZASTRZEGA SIĘ MOŻLIWOŚĆ ZMIAN. PROSIMY NA BIEŻĄCO SPRAWDZAĆ HARMONOGRAM.

od 16.07 do 24.07 na zakończenie Mszy świętej o 17:00 Nowenna do św. Jakuba

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 22.07 – 28.07.2024

Data

Godz.

Treść intencji

22.07

Poniedziałek

św. Marii Magdaleny

17:00

za śp. Jerzego Gajewskiego (49. rocz. śm.)

17:30

za śp. Janinę Stańczak

23.07

Wtorek

św. Brygidy

17:00

za śp. Patryka Graczykowskiego (1. rocz. śm.)

17:30

o miłosierdzie Boże dla dusz w czyśćcu cierpiących, konających i grzeszników oraz w intencji ofiarodawcy

24.07

Środa

św. Kingi

16:30

RÓŻANIEC

17:00

za śp. Jana i Annę Piegat, dz-ków Piegatów i Zielazińskich

NOWENNA DO NMP NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

17:45

za śp. Irenę (3. rocz. śm.) i Piotra Zielińskich oraz dz-ków Antoniego i Mariannę Uzdowskich

25.07

Czwartek

św. Jakuba

UROCZYSTOSC PATRONA PARAFII

9:00

za śp. Janinę, Mariannę i Stanisława Jankowskich

11:30

w intencji Parafian

11:30

za śp. Rafała Wieszczyńskiego (19. rocz. śm.), Jerzego Wieszczyńskiego i r-ców Antoniego, Mariannę i brata Andrzeja Kopaczewskich

26.07

Piątek

św. Joachima i Anny

17:00

za śp. Stefana Jóźwiaka

17:30

za śp. Annę Kłysiak i Mariusza Szczawińskiego

27.07

Sobota

17:00

za śp. Wiesława (19. rocz.śm.), Helenę, Stanisława, Janusza i Krzysztofa Dylewskich

17:30

za śp. Pawła Michalskiego (6. rocz. śm.)

28.07

17. Niedziela zwykła B

9:00

w intencji Parafian

11:30

za śp. Barbarę, Kazimierza i Zofię, Martę i Jana Rączkowskich


ZASTRZEGA SIĘ MOŻLIWOŚĆ ZMIAN. PROSIMY NA BIEŻĄCO SPRAWDZAĆ HARMONOGRAM.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 29.07 – 04.08.2024

Data

Godz.

Treść intencji

29.07

Poniedziałek

św. Marii, Marty i Łazarza

17:00

za śp. Zygmunta, Aleksandrę, Mariannę i Stanisława Pokorskich oraz Teresę Halinę i Włodzimierza Nowakowskich

17:30

za śp. Daniela Zaborowskiego (z okazji imienin)

18:00 za śp. Aldonę Goszczyńską

30.07

Wtorek

17:00

za śp. Dariusza Brzezińskiego

17:30

za śp. Irenę Kleniewską

31.07

Środa

św. Ignacego z Loyoli

16:30

RÓŻANIEC

17:00

za śp. Grzegorza i Wiesława Kowalskich oraz c. r-nę Tuszyńskich (r-ców, braci i siostry)

NOWENNA DO NMP NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

17:45

za śp. Tomasza Świtalskiego

01.08

Czwartek

św. Alfonsa Marii Liguoriego

17:00

w int. osoby Bogu wiadomej

17:30

za śp. ks. Waldemara Karwowskiego (od Zespołu Caritas)

18:00 za śp. Jana Kwiatkowskiego (21. r. śm.) i r-nę Wójtewiczów

02.08

Piątek

NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE

03.08

Sobota

NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE

04.08

18. Niedziela zwykła B

9:00

o szczęśliwy przebieg operacji i szybki powrót do zdrowia dla Sławomira i umocnienie dla całej r-ny

11:30

za śp. r-ców Mariannę i Kazimierza oraz Halinę Pogorzelskich


ZASTRZEGA SIĘ MOŻLIWOŚĆ ZMIAN. PROSIMY NA BIEŻĄCO SPRAWDZAĆ HARMONOGRAM.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 05.0811.08.2024

Data

Godz.

Treść intencji

05.08

Poniedziałek

NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE

06.08

Wtorek

NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE

07.08

Środa

NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE

08.08

Czwartek

NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE

09.08

Piątek

NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE

10.08

Sobota

NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE

11.08

19. Niedziela zwykła B

9:00

za śp. Zuzannę Malczyk

11:30

w intencji Parafian


ZASTRZEGA SIĘ MOŻLIWOŚĆ ZMIAN. PROSIMY NA BIEŻĄCO SPRAWDZAĆ HARMONOGRAM.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 12.0818.08.2024

Data

Godz.

Treść intencji

12.08

17:00

za śp. Teresę Majewską (18. r. śm.), Wojciecha, Antoniego, Zofię, Stefana i Kazimierza Majewskich

17:30

za śp. Sławomira Modzelewskiego

13.08

Wtorek

17:00

za śp. Krystynę Graczyk

17:30

za śp. Barbarę i Sylwestra Karwowskich

14.08

Środa

św. Maksymiliana Marii Kolbego

16:30

RÓŻANIEC

17:00

za śp. Joannę Gadecką

NOWENNA DO NMP NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

17:45

w int. dziękczynnej za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Mariusza i Anny (17. r. małżeństwa)

15.08

Czwartek

Wniebowzięcie NMP

9:00

za śp. Jana i Sabinę Garlej

11:30

za śp. Florentynę i Antoniego Brodowiczów

16.08

Piątek

17:00

za śp. Stefana Jóźwiaka

17:30

za śp. Genowefę Wronka (12. r. śm.) i r-ców Stanisława i Annę Buraczyńskich

17.08

Sobota

św. Jacka

17:00

za śp. Mariannę, Czesława i Ryszarda Owczarzak

17:30

za śp. Stanisławę Pupek (1. r. śm.)

18.08

20. Niedziela zwykła B

9:00

za śp. Lucynę i Czesława Malczyk

11:30

w intencji Parafian


ZASTRZEGA SIĘ MOŻLIWOŚĆ ZMIAN. PROSIMY NA BIEŻĄCO SPRAWDZAĆ HARMONOGRAM.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 19.0825.08.2024

Data

Godz.

Treść intencji

19.08

Poniedziałek

NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE

20.08

Wtorek

NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE

21.08

Środa

NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE

22.08

Czwartek

NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE

23.08

Piątek

NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE

24.08

Sobota

NIE MA MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE

25.08

21. Niedziela zwykła B

9:00

w intencji Parafian

11:30

za śp. Zdzisława Piątkowskiego (+ chrzest)

Sens intencji mszalnych

Każda Msza święta ogarnia cały świat i wszystkich ludzi, ponieważ Jezus umarł na krzyżu za każdego człowieka. Kapłan jednak zawsze wzbudza intencję, czyli modli się, aby konkretne osoby mogły otrzymać owoce odprawianej Mszy świętej.

Sensem intencji mszalnych jest zanurzenie konkretnych osób – żyjących i zmarłych – w Najświętszej Ofierze Jezusa Chrystusa, która ma nieskończoną wartość. Wprawdzie każda modlitwa w konkretnej potrzebie lub za jakąś osobę ma duchowe znaczenie, jednak nic nie przewyższy skuteczności i mocy Ofiary Chrystusa złożonej na krzyżu i uobecnianej właśnie we Mszy świętej.

 

Treść intencji mszalnych

Modlitwa za żywych i umarłych jest uczynkiem miłosierdzia co do duszy. Zazwyczaj zamawiamy Msze święte za zmarłych, np. z okazji rocznicy śmierci, urodzin zmarłego itp. Pamiętajmy jednak też o żywych, zamawiając Msze święte w intencjach rodziny, konkretnej osoby lub sprawy. Dobrym zwyczajem jest podarować taki duchowy prezent na urodziny, imieniny, na różne jubileusze, przed operacją dla swoich bliskich. Warto przedstawiać tylko intencje w formie prośby do Boga, ale też w formie podziękowania Bogu w związku z rozmaitymi sytuacjami życiowymi.

Oczywiście, z intencji Mszy świętych wykluczone są wszelkie prośby o charakterze negatywnym lub skierowane przeciw konkretnym osobom. Takie intencje byłyby niegodziwe, stojąc w sprzeczności z istotą modlitwy chrześcijańskiej.

 

Obecność na Mszy świętej w zamówionej intencji

Nie ma ścisłego obowiązku uczestniczenia w tej Mszy świętej, na którą się zamówiło intencję, ponieważ owoce Mszy świętej zależą od Pana Boga, a nie od ludzi. Jednak dobrze jest być obecnym na niej ze względu na własne duchowe dobro. Słuchanie Słowa Bożego, przyjęcie Komunii świętej i umocnienie w składaniu ofiary z własnego życia są wówczas naturalnym dopełnieniem intencji mszalnej.

 

Ofiary (tzw. stypendia) mszalne

W związku z celebracją Mszy świętej wierni od dawna składali jakieś dary, które przeznaczano na cele charytatywne oraz na utrzymanie kościoła i duchownych. Ofiara składana przy okazji zamawiania intencji mszalnej (tzw. stypendium mszalne) jest więc wyrazem odpowiedzialności za wspólnotę Kościoła (piąte przykazanie kościelne). Takiej ofiary nie powinno się jednak traktować jako „zapłaty” (ceny) za wykonaną usługę. Stąd nie ma sensu pytanie: „Ile kosztuje msza?”, bo wartość Mszy świętej jest bezcenna.

W naszej parafii dobrowolną ofiarę związaną ze Mszą świętą można złożyć albo przed Mszą świętą, albo po niej.

 

Zamawianie intencji mszalnych w naszej parafii

W naszej parafii Msze święte w proponowanych intencjach można ustalać na 2 sposoby:

  • osobiście w kancelarii parafialnej;
  • telefonicznie:  ​ 502 497 934

Osoba zamawiająca intencję Mszy świętej otrzymuje pisemne potwierdzenie terminu i treści intencji.

 

Msze fundowane przez uczestników pogrzebów i ślubów

  • Podczas Mszy świętej pogrzebowej zbierana jest dobrowolna składka na ufundowanie Mszy świętych o zbawienie zmarłej osoby. Pisemny harmonogram tych Mszy świętych można odebrać w zakrystii kościoła od najbliższej niedzieli po pogrzebie.
  • Podczas Mszy świętych z zawarciem małżeństwa zbierana jest dobrowolna składka na ufundowanie Mszy świętych o Boże błogosławieństwo dla nowożeńców. Pisemny harmonogram tych Mszy świętych można odebrać w zakrystii kościoła od najbliższej niedzieli po ślubie.

 

Msze święte w intencji parafian

Każdy proboszcz (lub administrator) obowiązany jest odprawiać Mszę świętą za powierzony sobie lud (w intencji parafian) we wszystkie niedziele i święta nakazane (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 534 § 1). Za tę intencję nie pobiera się żadnych ofiar (tzw. stypendiów).