Autorski system blokady wycieraczki

W ramach usprawnienia korzystania z wejścia do świątyni wykonano i zamontowano autorski system blokady wycieraczki. Pomysł i wykonanie: pan Jacek. "Bóg zapłać".

Św. Jakubie Apostole, patronie kościoła i parafii – módl się za nami!

Galeria zdjęć

więcej

Cmentarz – iluminacja

Wykonano iluminację krzyża oraz napisu na frontonie miejsca celebry. Dzięki iluminacji, powyższe obiekty sakralne są widoczne pomimo zmroku, co ułatwia osobom przejeżdżającym obok cmentarza pomodlić się za dusze zmarłych i wspomnieć o życiu wiecznym.

Za wykonanie i instalację własnym sumptem składamy "Bóg zapłać" fundatorowi Bogu znanemu.

Przypominamy dysponentom grobów o obowiązku ich rejestracji.


Za wszystkich zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu módlmy się:

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Galeria zdjęć

więcej
Parafia Góra. Cmentarz: fronton miejsca celebry (po renowacji)

Cmentarz – frontony z napisami

Wykonano stosowne napisy na frontonie miejsca celebry i regału na znicze. Przypominamy, że ten regał nie jest śmietnikiem i umieszczamy tam tylko znicze, które nadają się do ponownego wykorzystania, zaś śmiecie składujemy w miejscu do tego przeznaczonym. Cmentarz jest obiektem poświęconym i monitorowanym, na którym obowiązuje regulamin.

Za wykonanie i instalację własnym sumptem składamy "Bóg zapłać" fundatorowi Bogu znanemu.

Przypominamy dysponentom grobów o obowiązku ich rejestracji.


Za wszystkich zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu módlmy się:

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Galeria zdjęć

więcej

Cmentarz – dodatkowe wejście

Zostało wykonane dodatkowe wejście na cmentarz. Za wykonanie i instalację własnym sumptem składamy "Bóg zapłać" panu Dariuszowi. Przypominamy dysponentom grobów o obowiązku ich rejestracji.


Za wszystkich zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu módlmy się:

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Świecznik wotywny

Staraniem ludzi dobrej woli, kościół wyposażono w świecznik wotywny pomagający wyrażać duchowe intencje modlitewne. Coraz częściej można spotkać takie świeczniki w świątyniach. Ich zapalanie jest widocznym znakiem czuwania i modlitwy dziękczynnej, przebłagalnej lub prośby, czy pamięci o zmarłych.

Świecznik jest bezpieczny, elektryczny. Po wrzuceniu monety (1 zł, 2 zł, 5 zł) zaświeca się jedna żarówka, która swoim migotaniem doskonale imituje płomień świecy. Żarówka świeci przez całą Mszę świętą.

Parafia Góra. Cmentarz: regał na znicze (po montażu)

Cmentarz – regał na znicze

Regał na znicze przeznaczony jest dla osób odwiedzających groby bliskich. Zamiast wyrzucać niepotrzebne, ale nie uszkodzone osłony na znicze do pojemników na odpady, można pozostawić je na regale, aby ktoś inny mógł z nich ponownie skorzystać.

Umożliwia to wielokrotne używanie nieuszkodzonych i kompletnych osłon na znicze oraz przyczynia się do zmniejszenia ich ilości w pojemnikach na odpady. Zachęcamy do działań proekologicznych ukierunkowanych na ograniczanie ilości odpadów, w szczególności tworzyw sztucznych.

Za wykonanie i montaż własnym sumptem składamy "Bóg zapłać" panu Zbigniewowi i współpracownikom.

Przypominamy dysponentom grobów o obowiązku ich rejestracji.


Za wszystkich zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu módlmy się:

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Galeria zdjęć

więcej
Parafia Góra. Kościół: nowe parapety

Kościół – parapety

W kościele wykonano i zamontowano nowe parapety:

  1. nad głównymi drzwiami;
  2. w oknie chórowym.

Prace podjęli panowie: Krzysztof i Jacek. "Bóg zapłać!" 

Św. Jakubie Apostole, patronie kościoła i parafii – módl się za nami!

Galeria zdjęć

więcej
Parafia Góra. Kościół: zasuwa bramy

Zasuwa do bramy terenu kościelnego

W związku z potrzebą zamknięcia bramy terenu kościelnego, które byłoby odporne na działanie silnego wiatru, zamontowano zasuwę ocynkowaną.

Montaż zasuwy wykonał własnym sumptem pan Dariusz. "Bóg zapłać!" 

Św. Jakubie Apostole, patronie kościoła i parafii – módl się za nami!

Galeria zdjęć

więcej
Parafia Góra. Cmentarz: szafka pomiarowo-licznikowa i szafka bezpiecznikowa

Cmentarz – przyłączenie do sieci elektroenergetycznej

Na cmentarzu wykonano przyłącze kablowe ziemne zakończone układem pomiarowym:

  1. Szafka pomiarowo-licznikowa z licznikiem do odczytu energii
  2. Szafka bezpiecznikowa do korzystania z energii, obwód siłowy, gniazdka i przyłącze zasilające monitoring. 

Z przyłącza można korzystać podczas prac na cmentarzu.

Za pomoc w kierowaniu przedsięwzięciem składamy "Bóg zapłać" panom: Józefowi i Mariuszowi.

Przypominamy dysponentom grobów o obowiązku ich rejestracji.


Za wszystkich zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu módlmy się:

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Galeria zdjęć

więcej

Tablica edukacyjno-historyczna i folder o zespole kościelnym

Tablica edukacyjno-historyczna oraz folder o zespole kościelnym pw. św. Jakuba Apostoła w Górze (kościół parafialny, dzwonnica, były cmentarz przykościelny) zawierają w bardzo przystępnej formie wiedzę, którą powinien posiadać każdy parafianin. Znajdujące się tam informacje zainteresują też wszystkie inne osoby nawiedzące nasze zabytkowe miejsce usytuowane przy rozwidleniu dróg (w tym DK10).

Montaż tablicy wykonał własnym sumptem pan Dariusz. "Bóg zapłać!" 

Św. Jakubie Apostole, patronie kościoła i parafii – módl się za nami!

Galeria zdjęć

Wieczna lampa na baterie

"Przed tabernakulum, w którym jest przechowywana Najświętsza Eucharystia, powinna stale świecić się specjalna lampa, oznaczająca obecność Chrystusa i wyrażająca cześć dla Niego" (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 940).

W celu zapewnienia stałości oznaczenia obecności i czci Najświętszego Sakramentu, przy tabernakulum ustawiono tzw. wieczną lampę na baterie. Świeci się przez całą dobę, niezależnie od zasilania innych urządzeń elektrycznych świątyni.

W Polsce pierwszym światłem przed Sanctissimum była lampka w katedrze na Wawelu ufundowana ok. 800 lat temu przez bł. Wincentego Kadłubka (1150-1223).

Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Portrety Papieża i Biskupa Płockiego w zakrystii

Parafia Góra. Dom parafialny: wejście na strych (październik 2022 r.)

Składane schody strychowe

W ramach modernizacji domu parafialnego, trwa wykonywanie niezależnego centralnego przejścia, które docelowo ma wyeliminować konieczność wykorzystywania sali spotkań i małej sali spotkań jako jedynych szlaków komunikacyjnych. Ponieważ w centralnym przejściu jest usytuowany otwór w suficie, prowadzący na strych, przygotowywany jest montaż składanych schodów strychowych, połączonych z klapą zamykającą otwór w suficie.

"Bóg zapłać" wszystkim dobroczyńcom, wspierającym nasze wspólne dobro.

Galeria zdjęć

więcej
Parafia Góra. Szafa na sprzęt przeciwpożarowy

Ochrona przeciwpożarowa

Na dzwonnicy została zamocowana szafa W004 z blachy ocynkowanej na odpowiednią liczbę odcinków węża tłocznego W-52 oraz prądownicę uniwersalną z kluczem do hydrantu i przełącznikiem 75/52. Zapewniono zgodność z ekspertyzą techniczną PSP. Za pomoc w przeprowadzeniu prac składamy "Bóg zapłać" osobom Bogu wiadomym.

Święty Florianie, patronie strażaków – módl się za nami.

Galeria zdjęć

więcej

Rolety typu dzień-noc

W korytarzu wejściowym domu parafialnego na oknach zostały zamontowane rolety typu dzień-noc.

"Bóg zapłać" wszystkim dobroczyńcom, wspierającym nasze wspólne dobro.

Galeria zdjęć

więcej

Baner z hasłem roku duszpasterskiego

W pierwszą niedzielę Adwentu, 27 listopada 2022 r., wraz z nowym rokiem liturgicznym rozpoczyna się nowy rok duszpasterski. Przypomina o nim baner (1m x 2m) umieszczony przy wejściu do naszej świątyni. Nowy rok duszpasterski przeżywamy pod hasłem "Wierzę w Kościół Chrystusowy".

więcej