Pod względem geograficznym teren parafii Góra obejmuje część Wielkiej Wysoczyzny Płockiej. Góra leży 30 km na północny wschód od Płocka.

Współrzędne geograficzne to: 20o05’ długości geograficznej wschodniej i 52o38’ szerokości geograficznej północnej. Z terenu parafii wypływają Płonka i Sierpienica – prawe dopływy Wkry. Przez miejscowość przechodzą drogi z Warszawy do Bydgoszczy (DK10), z Płocka do Płońska (DW567) oraz szereg dróg lokalnych. Parafię cechuje profil rolniczy.

 

Terytorium parafii Góra graniczy z 6 innymi parafiami:

 1. od strony południowej z parafią Blichowo;
 2. od strony południowo-wschodniej z parafią Daniszewo;
 3. od strony zachodniej z parafią Staroźreby;
 4. od strony północno-zachodniej strony z parafią Rogotwórsk;
 5. od strony północnej z parafią Gralewo;
 6. od strony wschodniej z parafią Skołatowo.

Powierzchnia parafii zajmuje około 4 tys. ha. Na tym obszarze liczba parafian w różnych latach była następująca:

 • 1772 r. – 1042
 • 1829 r. – 1464
 • 1839 r. – 1774
 • 1848 r. – 1986
 • 1900 r. – 2139
 • 1920 r. – 2308
 • 1937 r. – 2710
 • 1971 r. – 2443
 • 1987 r. – 2716
 • 1994 r. – 2430
 • 2006 r. – 2180
 • 2010 r. – 2030

MIEJSCOWOŚCI PRZYNALEŻĄCE DO PARAFII GÓRA

 1. Begno
 2. Błażejewice
 3. Brudzyno
 4. Bylino
 5. Goszczyno
 6. Goszczyno Karpięcin
 7. Karwowo
 8. Krawięczyn
 9. Krzywanice
 10. Marychnów
 11. Nowa Góra (dawniej: Góra)
 12. Orszymowice
 13. Płonna Pańska
 14. Płonna Szlachecka
 15. Rogówek
 16. Rostkowo
 17. Sarzyn
 18. Strzeszewo
 19. Trojany
 20. Zdziar Gąsowski
 21. Zdziar Las
 22. Zdziar Łopatki
 23. Zdziar Mały
 24. Zdziar Wielki
 25. Żochowo Nowe
 26. Żochowo Stare
 27. Żochówek


OSOBY PRZYNALEŻĄCE DO PARAFII GÓRA

Warto aby każdy wiedział, jakiej parafii jest parafianinem. Zgodnie z prawem kanonicznym przynależność do parafii może różnić się od adresu zameldowania (posiadanego w dokumentach świeckich). W prawie kanonicznym nie występuje bowiem pojęcie "zameldowania". Własna parafia każdej osoby to po prostu parafia, na której terytorium aktualnie się mieszka (niezależnie od adresu zameldowania) przynajmniej od 3 miesięcy (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 102, § 2).

Według zasady ogólnej, sakramenty i wszelkie posługi przyjmuje się we własnej parafii. Dlatego w zwykłej sytuacji formalności dotyczące: udzielania sakramentów chrztu św., I Komunii św., bierzmowania i małżeństwa; a także: Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu świętego czy celebracji pogrzebu katolickiego są prowadzone w parafii zamieszkania. Stąd m.in. ważna jest obecność wiernych w domu podczas wizyty duszpasterskiej, jako potwierdzenie przynależności do parafii. Dla słusznych przyczyn (np. z powodu szkoły na terenie innej parafii) ww. czynności duszpasterskie mogą być przeprowadzone poza własną parafią, ale tylko za pisemną zgodą proboszcza.

Parafianie parafii Góra to zatem:

 • osoby mieszkające obecnie na terenie parafii;
 • uczniowie szkół średnich, którzy mieszkają w internatach lub na stancji poza terenem parafii;
 • studenci mieszkający w akademikach lub na stancji, którzy w niedzielę przyjeżdżają do rodziców (rodzin) mieszkających na terenie parafii;
 • osoby pracujące poza terenem parafii, które w niedzielę przyjeżdżają do domu rodzinnego na terenie parafii.

Znajomość własnej przynależności parafialnej pozwala uniknąć nieporozumień np. przy uzyskiwania pozwolenia na pełnienie posługi ojca chrzestnego (matki chrzestnej). W tym celu należy udać się do kancelarii parafii zamieszkania.


Szkoła na terytorium parafii: Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Dłużniewskiego w Nowej Górze, ul. Szkolna 6.


PRZYNALEŻNOŚĆ PARAFII GÓRA DO ADMINISTRACJI KOŚCIELNEJ I ŚWIECKIEJ

Diecezjapłocka

Dekanat – raciąski

W skład dekanatu raciąskiego wchodzi 10 parafii (alfabetycznie):

 1. Drobin – parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika
 2. Góra – parafia św. Jakuba Apostoła
 3. Gradzanowo Kościelne – parafia św. Katarzyny
 4. Gralewo – parafia św. Małgorzaty
 5. Koziebrody – parafia św. Jakuba Apostoła
 6. Krajkowo – parafia św. Trójcy
 7. Raciąż – parafia św. Wojciecha
 8. Rogotwórsk – parafia św. Wawrzyńca
 9. Siemiątkowo – parafia św. Kazimierza
 10. Unieck – parafia św. Jakuba Apostoła
 • Dziekan dekanatu: ks. kan. mgr Wiesław Kosiński, proboszcz parafii pw. św. Wojciecha w  Raciążu.
 • Wicedziekan dekanatu: ks. kan. mgr Wiesław Piotr Mordon, proboszcz parafii pw. św. Małgorzaty w  Gralewie.
 • Ojciec duchowny księży dekanatu: ks. kan. mgr Lech Robert Piórkowski, proboszcz parafii pw. św. Katarzyny w  Gradzanowie Kościelnym.

   

Województwomazowieckie

PowiatPłock

Gmina - Staroźreby